Luhangan kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Luhangan vanhainkodin laitoshoitoyksikkö muutetaan tehostetun palveluasumisen yksiköksi ja muutos pyritään saamaan voimaan tulevana vuoden vaihteena.

Muutos tarkoittaisi sitä, että talon asukkaat eivät enää asuisi kunnan laitoksessa, vaan heidän huoneensa muuttuvat vuokra-asunnoiksi. Laitoksen huoneesta tulee siis asukkaan koti.

Muutoksen taustalla on koko valtakunnassa tapahtunut kehitys: lähestulkoon kaikki maan vanhainkodit on jo muutettu tehostetun palveluasumisen yksiköiksi ja aluehallintovirasto on kehottanut myös Luhankaa tekemään muutoksen.

Merkittävimmät muutokset uudistuksessa kohdistuvat vanhusten maksamiin maksuihin. Nykyisessä laitosjärjestelmässä vanhainkodin asukkaalta peritään kokonaismaksuna 85 prosenttia asukkaan tuloista. Uudessa järjestelmässä asukas maksaa vuokraa huoneestaan sekä erillisiä maksuja hoivasta ja ruuasta. Asukas voi tarvittaessa hakea Kelalta asumistukea ja muita tukia.

Mikäli asukkaalle ei maksujen jälkeen jää riittävästi käyttövaroja, hän voi hakea kunnalta maksujen alentamista.

Luhangan vanhainkodilla on 13 huonetta, joista yksi on tarkoitus jättää lyhytaikaista hoivaa varten. Näin uuteen tehostetun palveluasumisen yksikköön voidaan ottaa 12 pitkäaikaisasukasta.

Markku Parkkonen