Luhangan kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnan tuloveroprosentti pidetään ensi vuonna ennallaan 18,5:ssä. Myös kiinteistöverot kunnanhallitus olisi pääosin pitämässä ennallaan, mutta rakentamattoman rakennuspaikan veroon esitetään korotusta nykyisestä 4,00 prosentista 6,00 prosenttiin.

Esityksen mukaan yleinen kiinteistöveroprosentti vuonna 2021 olisi 1,20, vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,50, muun asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,30, yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,0, rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 6,00 ja voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti 3,10.

Pien-Päijänteen kaava tulee nähtäville

Luhangan kunnanhallitus päätti asettaa Pien-Päijänteen alueen rantaosayleiskaavan sekä kaavan valmisteluaineiston yleisesti nähtäville. Nähtävilläoloaika on 19.10. –19.11.

Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan tavoitteena on päivittää voimassa olevaa Päijänteen Tammiselän, Pilkanselän, Avoselän, Ahvenusselän ja Kotkatselän alueen kaavaa.

Markku Parkkonen