Tähän aikaan vuodesta on huolehdittava, ettei halu ylitä tarvetta. Viranhaltijat kunnissa valmistelevat, mutta luottamushenkilöt – ja päätöksentekoon mukaan otettavat kuntalaiset – päättävät tulevan vuoden talousarviosta. Joutsan luottamushenkilöille järjestettiin valtuustoseminaari aiheesta maanantaina 5.10.2020. Tilaisuuden parhainta antia oli kuntaliiton Sanna Lehtosen esitys, jonka toivoisi jokaisen kuntalaisen saavan luettavaksi: ehdotan kunnan sivuille linkkiä aineistoon.

Teemme talousarviovalmistelua mitä epävarmimmassa tilanteessa. Edelleen on rajoituslaki voimassa (–2025) eli valtio edellyttää, että kunnat ja kuntayhtymät hakevat edelleen yli viiden miljoonan euron soterakennusinvestointeihin poikkeusluvan sosiaali- ja terveysministeriöltä (STM). Muistelen lukeneeni kunnan tiedotuslehdestä meillä tehtävistä noin 8 miljoonan euron ko. investoinneista.

Nyt on pidettävä kirkkaana mielessä, että valtion kuntia elvyttävä tukipaketti ei vahvista kuntien taloutta pitkällä aikavälillä.

Joutsan kunnan sektoreista sivistys- ja hyvinvointi on ennustettavin vaikka sielläkin on epävarmuustekijöitä: oppivelvollisuuden pidentyminen, maksuttoman varhaiskasvatuksen laajeneminen. Perusturvassa ei ole mikään varmaa – vuodelle 2020 annettiin reilun miljoonan euron lisämääräraha.

Kunnan tekninen- ja ympäristötoimi on surullinen tapaus – yhtiöittämisiä ei ole tapahtunut, mittava kiinteistömassa on riippana, rahaa ei ole tarpeettomien rakennusten purkuun, tasearvot ovat taivaissa, teollisuushallit tuottavat tappiota, ympäristölupien valvonta on haasteellista, investointilistalle nousee ehdolle uusia miljoonahankintoja; viimeisimpänä keskuskeittiö/ suunterveydenhuollon tilat 1,7 miljoonaa euroa. Ehdotan, että valmistuneen sote-keskuksen käyttöastetta seurataan tarkasti yksi vuosi ja katsotaan onko tilojen käyttö tehokasta vai saataisiinko muunneltaviksi suunniteltuihin tiloihin mahtumaan hammashoitola? Olkaa kuntalaiset aktiivisia ja tuokaa päätösten valmisteluun uusia näkökulmia!

Iiris Ilmonen

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tagged with →