Puolustusvoimat järjesti viime keskiviikkona maanpuolustusillan Joutsassa, tapahtumapaikkana oli yhtenäiskoulun auditorio. Maanpuolustusiltojen tavoitteena on tarjota osallistujille ajankohtaista tietoa puolustusvoimista, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta sekä maanpuolustusjärjestöjen ja maakuntajoukkojen toiminnasta.

– Keski-Suomen aluetoimisto järjestää vastaavia tapahtumia kaikkiaan kolme tänä vuonna. Joutsan maanpuolustusilta on niistä ensimmäinen. Kerromme ajankohtaista tietoa puolustusvoimista ja samalla pidämme yhteyttä alueen reserviläisiin ja muihin kansalaisiin, kertoi aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti Yrjö Lehtonen.

Vuoden 2020 erityisteema on Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK:n SOTVA-koulutus. Vapaaehtoisen maanpuolustuksen konseptia on uudistettu tämän vuoden alusta lähtien. Siinä lisätään vastuuta reserviläisille, mikä näkyy etenkin reserviläiskouluttajien ottamisessa tiiviimmin mukaan koulutukseen. Heitä tullaan käyttämään yhä useammin kouluttajina erilaisissa puolustusvoimien tai MPK:n järjestämissä harjoituksissa.

Uudistus lisää suorituskykyä, sillä kaikkein tärkein resurssi puolustusvoimille on osaava reservi sodan ajan varalle. Tämä varmistetaan luomalla reserviläiselle koulutuspolkuja, joilla hän pystyy parantamaan omaa osaamistaan. Tässä hyödynnetään niin aikaisemmin saatua sotilaallista koulutusta kuin tarvittaessa reserviläisen siviiliosaamistakin.

Avainasemassa on nyt reserviläisen oma aktiivisuus. On aktiivisesti hakeuduttava mukaan esimerkiksi paikallisjoukkojen toimintaan.

Reserviläisten kielenkäytössä mitä tahansa sotilaallista toimintaa kutsutaan kertauksiksi, oli sitten kyseessä vapaaehtoinen harjoitus tai puolustusvoimien käskemä kertaus. Aivan kaikkia puolustusvoimat ei kuitenkaan pysty kertauttamaan resurssien puutteen vuoksi, mutta uudessa järjestelmässä ongelmaan on tulossa helpotusta.

Käytännössä helpoin tie osallistua kertauksiin on osallistua MPK:n organisoimiin SOTVA-koulutuksiin. Sana on lyhenne sanoista sotilaallisen valmiuden koulutus. MPK kouluttaa reserviläisiä yhteistyössä puolustusvoimien kanssa ja alueellisena yhteistyökumppanina ovat maanpuolustuspiirien kanssa paikalliset aluetoimistot. Koulutus ja kurssien sisältö perustuu aina Puolustusvoimien tarpeisiin liittyen sijoitetun tai sijoituskelpoisen reservin kouluttamiseen.

Tarkoituksena on varusmiespalveluksessa aiemmin opittujen tietojen ja taitojen kertaamisessa tai syventämisessä. Erittäin suosittuja ovat kurssit ennen puolustusvoimien järjestämiä vapaaehtoisia harjoituksia tai kertausharjoituksia, jolloin harjoitukseen osallistuva reserviläinen hallitsee hyvin ainakin henkilökohtaiset sotilaan tiedot ja taidot. Sillä usein on niin, että palveluksesta tai edellisestä harjoituksesta on vierähtänyt tovi, eikä kaikki ole niin kristallinkirkkaana enää mielessä.

SOTVA-koulutus jakautuu kahteen portaaseen. Perustason kursseihin, jolloin voidaan kerrata ja aiemmasta palveluksesta tuttuja asioita tai sitten tutustua itselleen täysin uuteen aselajiin ja sen toimintaan.

Tässä mahdollisesti taustalla voi olla reserviläisen oma siviilissä hankittu koulutus ja pätevöityminen uudelle alalle. Perustason kurssista peritään nimellinen maksu ruuan ja kurssin aikaisen tapaturmavakuutuksen kattamiseksi.

Seuraavina portaana ovat jatkotason kurssit eriytyvine jatkokursseineen, joita suorittamalla reserviläinen voi kouluttautua jopa uuteen sodanajan tehtävään ja usein näistä kursseista myönnetään myös rinnasteisia kertausharjoituspäiviä.

Edellä mainitun lisäksi tukea on muutakin tarjolla, muun muassa tukea reserviläisten liikuntaan ja fyysisen kunnon ylläpitoon.

Lähes kolmen tunnin tilaisuuteen mahtui runsas määrä mielenkiintoista sisältöä. Myös paikallista näkökulmaa saatiin, kun Pärnämäestä lähtöisin oleva everstiluutnantti Antti Hauvala piti esitelmän toiminnastaan puolustusasiamiehenä Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Hauvala työskenteli tässä tehtävässä kolme vuotta.

Janne Airaksinen

Pähkinänkuoressa MPK:n koulutustoiminnasta

• Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) on julkisoikeudellinen yhdistys, jonka asema perustuu lakiin vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta. Uudistus voimaan 1.1.2020 lukien.

• Järjestää vapaaehtoiseen maanpuolustukseen kuuluvaa sotilaallista koulutusta ja sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta sekä vapaaehtoista maanpuolustusta koskevaa tiedotusta ja valistusta.

• Kehittää naisten mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustukseen ja järjestää siihen liittyvää sotilaallista koulutusta ja sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta

•  Ohjaa, tukee ja sovittaa yhteen jäsenjärjestöjen maanpuolustuskoulutusta

Janne Airaksinen

Kutsunnat Joutsassa – useimmat määrättiin Karjalan Prikaatiin varusmiespalvelukseen

Joutsan seurakuntatalolla pidettiin viime keskiviikkona kutsunnat. Puolustusvoimien Keski-Suomen aluetoimiston järjestämissä kutsunnoissa oli läsnä asevelvollisten vuonna 2002 syntynyt ikäluokka.

Kutsunnoissa oli 17 nuorta miestä Joutsasta ja kaksi Luhangasta. Pääosin heidät määrättiin heinäkuun 2021 ja tammikuun 2022 saapumiseriin, useimmat Karjalan prikaatiin ja muutama Ilmasotakouluun.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Maanpuolustusillassa yhtenäiskoulun auditoriossa kuultiin useammankin sotilaan, niin palkatun henkilökunnan kuin reserviläistenkin näkemyksiä ajankohtaisista sotilaallisista aiheista. Kuvassa ovat puolustusvoimien Keski-Suomen aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti Yrjö Lehtonen ja Pärnämäestä lähtöisin oleva everstiluutnantti Antti Hauvala.