Joutsalainen rakennusliike Insinöörityö Hentinen rakentaa Jousitien varteen niin sanotun Apteekkarin talon tontille uuden toimitalon, joka tulee kokonaisuudessaan yrityksen omaan käyttöön. Vanhan Apteekkarin talon purkaminen on parhaillaan käynnissä (kuvassa). Uuden toimitalon on tarkoitus valmistua ensi vuoden loppupuolella.

Apteekkarin talolle on saatu purkulupa. Joutsan tekninen lautakunta hylkäsi viime viikolla purkuluvasta tehdyt oikaisuvaatimukset. Seuraavaksi uudelle toimitalolle haetaan rakennuslupaa ja rakennustyöt on tarkoitus aloittaa heti luvan saamisen jälkeen.

– Uusi toimitilarakennus sijoittuu tontin Jousitien puoleiseen laitaan asemakaavan mukaisesti ja mahdollistaa myöhemmän kerrostalohankkeen tontin rannan puoleiselle osuudelle. Rakennus tulee kokonaan yrityksen omaan käyttöön ja siitä tehdään energiatehokas, turvallinen ja terveellinen nykyaikaisen toimistorakennuksen vaateet täyttävä puurakenteinen talo, kertoo Insinöörityö Hentinen Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Hentinen.

Toimitilahanke toteutetaan yrityksen omana työnä paikallisten kumppanien ja alihankkijoiden kanssa.

– Hanke työllistää noin kymmenen henkilötyövuotta rakentamisessa ja kerrannaisvaikutuksena kaupassa ja palveluissa vähintään saman verran. Lisäksi tämä hanke ankkuroi yrityksen pääpaikan entistäkin tiiviimmin Joutsaan, sanoo Ilkka Hentinen.

Uusi rakennus sijoittuu Jousitien varren valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön ja siten sen on ulkonäkönsä, muotonsa ja mittasuhteittensa puolesta sovittava maisemaan. Tästä johtuen suunnitelmat käyvät normaalin rakennuslupaprosessin lisäksi lausunnolla Keski-Suomen Museolla.

– Insinöörityö Hentisellä on tällaisista hankkeista kokemusta, koska muun muassa naapurirakennus As Oy Joutsan Honka on tehty samaan kulttuuriympäristöön, toteaa Ilkka Hentinen.

Ilkka Hentisen mukaan Insinöörityö Hentisellä on jo muutamien vuosien ajan ollut vireillä projekti omien toimitilojen kehittämiseksi.

– Aluksi suunniteltiin nykyisten Hulikkalantie 2:ssa sijaitsevien tilojen remontoimista, mutta myöhemmin ajatukset siirtyivät vähitellen kohti uusia tiloja. Pitkän aikaa muiden hankkeiden kiireet estivät tämän hankkeen toteutumisen. Osittain koronan aiheuttamana yritykselle osui hiljaisempi jakso tulevalle talvikaudelle ja oman hankkeen käynnistämisestä tehtiin päätös nopeassa tahdissa. Tämä varmistaa yrityksen omien työntekijöiden työllisyyden talvikauden yli, sanoo Hentinen.

Markku Parkkonen