Viikko sitten tässä lehdessä mainittiin nimeni useasti. Sallittaneen muutama vastaus. Ensinnäkin Rauno Ahola hyökkäsi taas kerran minun ja Iiris Ilmosen kimppuun. Hän väitti minua sitoutumattomaksi. Enempää ei voisi väärässä olla. Olen voimakkaasti sitoutunut kotiin, kotikuntaan, uskontoon, isänmaahan ja kokoomukseen, jota Aholakin aikanaan edusti. Omien tikarit ovat terävimmät? Hän väitti myös virheellisesti, että kunnallisissa kokouksissa puheenjohtaja esittelisi asiat. Niinhän ei ole, vaan kuntalain ja hallintosäännön mukaan esittelijänä toimii aina virkamies.

Lehdessä kerrottiin myös tuoreeltaan, että kunnanhallitus oli päättänyt hakea valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta (KHO) hallinto-oikeuden päätökseen, jolla valtuuston kesällä 2019 tekemä perusturvalautakunnan erottamispäätös oli kumottu. Valtuuston päätös tuli kumotuksi samoilla perusteilla kuin KHO oli niitä aiemminkin kumonnut samankaltaisissa tilanteissa. Joutsassa tämä karilleajo olisi voitu välttää, jos johtavat virkamiehet olisivat lukeneet KHO:n aiemmat ratkaisut ja toimineet niiden mukaisesti. Minä olin lukenut.

Olisi sinänsä toivottavaa, että KHO ottaisi asian käsittelyyn. Samassa yhteydessä voitaisiin saada ennakkopäätös siitä, kuinka mielivaltaisia ja perustuslain vastaisia erottamisperusteluja voidaan kunnissa käyttää esimerkiksi äänin 13-11.

Valituslupahakemuksessaan kunnanhallitus kirjoittaa, ettei minulta oltu evätty oikeutta tulla paikan päälle tutustumaan asiakirjoihin ennen valtuuston kokousta. Tämä merkinnee sitä, että valtuuston kokouksen lehteriyleisö voisi valtuuston kokouksen yhteydessä mennä lukemaan valtuuston papereita, niitäkin, joita ei edes jaeta valtuutetuille esityslistan mukana. Luovaa kuntalain tulkintaa. Käytetään hyväksi!

Edelleen lehti kertoi, että olin voittanut hallinto-oikeudessa Terhi Kallion, joka ei eräästä yksilöjaoston päätöksestä ollut antanut minulle otetta. Taustalla on paljon suurempi ongelma. Jaostossa on käynyt usein niin, että muut jäsenet Hovila ja Solatie esittelijän johdattelemina ovat heittäneet minut ulos asian käsittelystä muka esteellisenä, kun on käynyt ilmi, että olin kertonut oikaisua vaatineille kuntalaisille, miten byrokratiassa tulee toimia. Tämänhän luulisi nimenomaan olevan luottamushenkilön tehtävä edustaessaan kuntalaista. Tehtävänä ei voi olla puolustaa virkamiehen virheellistä päätöstä! Tästä on olemassa lukuisia KHO:n ratkaisuja, mutta jaostossa niiden mukaan ei ole toimittu. Onneksi monet kuntalaiset ovat sittemmin voittaneet asiansa hallinto-oikeudessa ja olen heitä siinä auttanut.

Valituslupahakemus merkitsee käytännössä vain sitä, että minut on toistaiseksi korvattu jaostossa Arto Höltällä. Se ei ole ongelma, koska olen oppinut Arton tuntemaan rohkeana ja kokeneena luottamushenkilönä. Kääntykää vain hänen puoleensa. Tuskin enää uskaltavat häntä jäävätä.

Kalle Willman (kok)

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.