Luhangan vanhainkoti tullaan todennäköisesti muuttamaan ensi vuoden aikana tehostetun palveluasumisen yksiköksi. Muutos tarkoittaa sitä, että talon asukkaat eivät enää asuisi kunnan laitoksessa, vaan heidän huoneensa muuttuvat vuokra-asunnoiksi. Laitoksen huoneesta tulee siis asukkaan koti.

Muutosta pohdittiin viime keskiviikkona järjestetyssä kuntalaisten kuulemistilaisuudessa Luhangan Kylätalolla. Vanhainkodin johtaja Vuokko Lehtonen totesi, että muutos edellyttää myös hoivakulttuurin muutosta.

– Jatkossa asukkaat eivät ole enää laitoksessa, vaan työntekijät käyvät töissä asukkaiden kotona. Jokaisella on oma huone ja kylpyhuone ja asunnoissa asutaan elämän loppuun asti, kertoi Lehtonen.

Lehtonen katsoi myös, että uudessa järjestelmässä kuntouttava työote tulee entisestään korostumaan.

– Kuntoutus ja pienikään liikunta eivät ole koskaan turhaa.

Vaikka muutos on pohjimmiltaan suuri, ei vanhainkodin arjessa sitä ainakaan aluksi välttämättä tulla huomaamaan. Samat asukkaat saavat asua samoissa huoneissa kuin ennenkin ja heitä hoitavat tutut työntekijät kuten ennenkin. Näkyvimpiä muutoksia on se, että jatkossa palveluasumisen yksikössä ei enää voida järjestää kaikille ikäihmisille avoimia tilaisuuksia. Sen sijaan talon asukkaille voidaan järjestää ohjelmaa entiseen tapaan.

Muutoksen taustalla on koko valtakunnassa tapahtunut kehitys: lähestulkoon kaikki maan vanhainkodit on jo muutettu tehostetun palveluasumisen yksiköiksi ja aluehallintovirasto on kehottanut myös Luhankaa tekemään muutoksen.

– Katson, että sote-uudistuksenkin takia tämä muutos on järkevä tehdä. Näin vanhusten palvelut todennäköisemmin säilyvät Luhangassa, arvioi Vuokko Lehtonen.

Merkittävimmät muutokset uudistuksessa kohdistuvat vanhusten maksamiin maksuihin. Nykyisessä laitosjärjestelmässä vanhainkodin asukkaalta peritään kokonaismaksuna 85 prosenttia asukkaan tuloista. Uudessa järjestelmässä asukas maksaa vuokraa huoneestaan sekä erillisiä maksuja hoivasta ja ruuasta. Asukas voi tarvittaessa hakea Kelalta asumistukea ja muita tukia.

Mikäli asukkaalle ei maksujen jälkeen jää riittävästi käyttövaroja, hän voi hakea kunnalta maksujen alentamista.

Luhangan vanhainkodilla on 13 huonetta, joista yksi on tarkoitus jättää lyhytaikaista hoivaa varten. Näin uuteen tehostetun palveluasumisen yksikköön voidaan ottaa 12 pitkäaikaisasukasta.

Markku Parkkonen