Joutsan kunta sitoutuu osallistumaan tänä syksynä käynnistyvään, mielenterveyden edistämiseen Keski-Suomessa pyrkivään Meijän mielestä arvokas -hankkeeseen ja kuntien yhteiseen sote-rakenneuudistusta tukevaan alueelliseen valmisteluun ja hankehakuun.

Sosiaali- ja terveysministeriö avasi aiemmin tänä vuonna valtionavustushaun, jolla pyrittiin vahvistamaan mielenterveysosaamista kunnissa. Mielenterveysosaamisen vahvistamiseen tähtääville hankkeille varattiin vuosille 2020–2022 enintään 4,5 miljoonaa euroa. Avustuksia saivat hakea kunnat, kuntayhtymät ja yleishyödylliset yhteisöt.

Meijän mielestä arvokas -hankkeen tavoitteena on vahvistaa mielenterveysosaamista Keski-Suomen kunnissa ja hyvän mielenterveysjohtamisen edellytyksiä kuntien johtamisrakenteissa ja eri hallinnonalojen välisessä yhteistyössä sekä terveyden edistämistä toteuttavilla yhdyspinnoilla. Lisäksi hanke pyrkii tukemaan mielenterveyden edistämistä helpottamalla paluutta arkeen ja vahvistamaan toimijaverkostoa covid-19-epidemian vaikutusten jälkeen.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnoiman hankkeen keskeinen kohderyhmä ovat maakunnan alle 18-vuotiaat huoltajineen, heitä kohtaavat sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ja heidän esimiehensä, palveluista päättävät viranomaiset sekä luottamusmiehet.

Valtionavustus edellyttää hankkeeseen sitoutuneilta organisaatioilta 20 prosentin omavastuuosuutta, joka voidaan kattaa kuntien hankesuunnitelman mukaiseen työhön osallistuvien työntekijöiden työpanoksilla. Osallistujaorganisaatioiden omavastuuosuudeksi muodostuu kokonaishankesummasta 184.000 euroa, josta kuntien osuus on 144.000 euroa. Joutsan kunnan osuus on kolmelta vuodelta hieman runsaat 2.300 euroa.

Tarja Kuikka