Keski-Suomen seututerveyskeskuksen suun terveydenhuollossa on keskitytty hoitamaan tällä hetkellä pääasiassa kaikki ne, joilla on suussa jonkinlaista vaivaa tai huolen aihetta, ja he saavat ajan kahden viikon sisällä. Näin sanoo seututerveyskeskuksen ylihammaslääkäri Eija Peltonen. Perinteistä jaottelua kiireelliseen ja kiireettömään hoitoon ei voi Peltosen mukaan hammashoitoloissa enää käyttää, vaan nyt hoidetaan siis pääasiassa kaikki vaivasta kärsivät.

– Toivon, että ihmiset, jotka haluaisivat vaan tulla tarkistuttamaan vastaanotolle, että onko minulla jotain, eivät nyt tulisi. Mutta jos on esimerkiksi lohkeama tai joku oikea vaiva siellä suussa, niin niiden pitäisi tulla. He eivät nyt saa jäädä odottamaan kotiin, sanoo Peltonen.

Seututerveyskeskus ajoi kiireettömän hammashoidon alas maaliskuun puolivälissä ja keskitti hoidon kiireellisiin tapauksiin. Kiireettömän hoidon aikoja oli ehditty Peltosen mukaan tuolloin antaa hammashoitolasta riippuen touko-kesäkuulle saakka. Niiden peruminen oli todella kova urakka.

 – Koko seututerveyskeskuksen alueella peruttiin noin 5.200 aikaa, mutta henkilöiden lukumäärä on jonkin verran pienempi, kun toisilla oli varattuna useampi aika. Joutsassa peruttiin 610 aikaa ja Luhangassa 60 aikaa. Jonoon laitettaessa potilaat lajiteltiin kiireellisyyden mukaan ja sen mukaan, missä kuussa heillä oli aika, kertoo Peltonen.

Kesäkuussa jonoa alettiin purkaa ensimmäisistä keväällä perutuista tapauksista, joiden kiireellisyysaste oli korkein. Aikoja pystyttiin kuitenkin antamaan Eija Peltosen mukaan vain vähäisessä määrin, eikä niitä voida antaa nytkään samassa määrin kuin ennen maaliskuun puoliväliä.

Syitä siihen on kaksi. Potilasvaihtoon menee nyt enemmän aikaa koronan myötä lisääntyneiden hygieniavaatimusten takia ja työtä hidastaa myös toukokuussa tehty potilastietojärjestelmän päivitys. Uusi järjestelmä on muuttanut työn kirjaamisen kulkua ja tuonut henkilökunnalle paljon uutta opittavaa, mikä hidastaa yhä työskentelyä.

Varsinaista koronajonoa Peltonen sanoo puretun vasta vähän.

–  Olemme pitäneet ajanvarauskirjat täynnä vain parin viikon verran, jotta uuden korona-aallon tullessa saamme supistettua toiminnan mahdollisimman nopeasti.

Koronajonon purkamiseen voi mennä ylihammaslääkärin mukaan ilman lisäresursseja puoli vuotta, pahimmillaan jopa vuosi. Ennuste koskee seututerveyskeskuksen hammashoitoa yleisesti, ei yksittäisiä hoitoloita.

–  Olemme parhaillaan tekemässä hoitolakohtaisia suunnitelmia siitä, kuinka jonoja päästään systemaattisesti purkamaan.

Lisäresursseja on Peltosen mukaan ministeriöiden taholta lupailtu, mutta jos niitä ei saada, nykyresursseilla jonojen purku kestää pitkään. Tällä hetkellä kiireettömiä aikoja on ylihammaslääkärin mukaan jonossa saman verran kuin niitä keväällä peruttiin. Vaikka osa perutuista ajoista on jo hoidettu, uutta jonoa kertyi kesällä, kun jonoon jouduttiin laittamaan esimerkiksi sellaisia potilaita, joilla on vaivaamaton lohkeama.

Eija Peltonen painottaa hampaidenpesun tärkeyttä. Suun terveydenhuollossa olisi hänen mukaansa paljon vähemmän potilaita, jos hampaat pestäisiin kahdesti päivässä. Myös puhtain hampain hammashoitoon tuleminen on ylihammaslääkärin mukaan tärkeää. Vastaanotolla kaikkien potilaiden suusta katsottava, hampaiden puhtaudesta kertova plakki-indeksi on osoittanut, etteivät kaikki pese hampaitaan.

– Tällä hetkellä näyttää siltä, että 20 prosentilla on todella likaiset hampaat, sanoo Peltonen.

Vastaanotolla potilaille puhutaankin nyt käynnin yhteydessä hampaiden omahoidosta ja pesusta.

Tarja Kuikka