Kunnan tuloveroprosentin osalta maanantain Joutsan kunnanhallituksen kokouksessa nähtiin muutettu ehdotus. Kunnanjohtaja Harri Nissinen muutti alkuperäistä esitystään ja veroprosentiksi esitettiin 21,00 eli se pysyisi samana kuin ennen.

Nissisen alkuperäinen ehdotus olisi ollut veronkorotuksen tie. Siinä tuloveroprosentiksi esitettiin 21,50.

Kunnassa arvioidaan, että vuoden 2020 talousarvion yhteydessä laadittuun kunnallisveron ennusteeseen vuoden 2021 verotulokertymä on heikentynyt 0,93 miljoonaa euroa korona-epidemian vuoksi. Kuntaliiton syyskuisen verokehikon mukaan vuoden 2021 tuloverokertymäksi on arvioitu 11,67 M euroa. Yhden veroprosentin vaikutus on vuodessa noin 580.000 euroa.

Vuosina 2010–2012 veroprosentti oli 19,50, vuonna 2013 lukema 20,50 ja vuosina 2014–2020 21,00. Vertailun vuoksi todettakoon, että Luhangan tuloveroprosentti on 18,50 ja Sysmän 19,00.

Kiinteistöveroihin vuodelle 2012 ei niihinkään esitetä muutoksia. Mikäli kunnanvaltuusto on veroista samaa mieltä kuin kunnanhallitus, pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti olisi edelleen 0,60, muuhun asumiseen kuin vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti 1,20, yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10 ja yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00.

Janne Airaksinen