Joutsan kunnan hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka arvioi, että Mieskonmäen koulun lakkauttamisesta syntyväksi lasketut noin 120.000–140.000 euron vuosisäästöt toteutuvat. Kunnassa laaditaan parhaillaan ensi vuoden budjettia, jossa mahdollisten säästöjenkin pitäisi näkyä.

– Arvio lakkautuksen säästöistä näyttää toteutuvan. Laskentaa on tosin hankala tehdä viime vuoteen verrattuna, koska ensi vuoden talousarviossa toimintoja on lisätty, niiden järjestämiseen on saatu valtionavustusta ja esimerkiksi kuljetuskustannuksissa tehty sopimushintoihin indeksikorotus, kommentoi Sirkka.

Kaiken kaikkiaan perusopetuksessa syntyvä todellinen menojen lasku vuoteen 2019 verrattuna tulee Sirkan arvion mukaan olemaan noin neljä prosenttia.

Markku Parkkonen