Joutsan kunta aikoo hankkia ensi vuoden aikana 120.000 eurolla kalusteita Palvelukeskus Jousen Koivulan siipeen saneerattavaan SaKuKo-yksikköön eli sairaanhoidon, kuntoutuksen ja kotiin vietävien sairaanhoitopalvelujen yksikköön. Hankinnat kulut aiotaan kattaa Tauno ja Impi Hasan rahaston varoista.

SaKuKo-yksikköön on tulossa 18 potilaspaikkaa ja huonetta. Yksikön kalustuksessa huomioidaan seututerveyskeskuksen vuodeosastolla käytettävissä olevat kalusteet ja sängyt, mutta sinne tarvitaan myös uusia kalusteita ja sänkyjä.

Kalusteiden hankintaa käsiteltiin taannoin perusturvalautakunnassa. Pohjaesityksenä lautakunnan kokouksessa oli hankinnan hyväksyminen, mutta lautakunnan jäsen Kalle Willman ehdotti pohjaesityksen hylkäämistä. Hänen ehdotustaan ei kuitenkaan kannatettu.

Willman jätti hankintapäätöksestä eriävän mielipiteen katsottuaan lautakunnan ylittäneen toimivaltansa tämän päättäessä hankinnasta. Eriävän mielipiteensä perusteluina hän esitti muun muassa, ettei Joutsan valtuusto ole tehnyt lopullista sitovaa päätöstä Koivulan muuttamisesta seututerveyskeskukselle vuokrattavaksi terveyskeskuksen vuodeosastoksi, ja ettei Tauno ja Impi Hasan rahaston varoja voi osoittaa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin liikelaitoksen käyttöön, koska testamenttimääräyksen mukaan varat on tarkoitettu Joutsan vanhainkodille.

Samalla Willman esitti, että kunnanhallitus käyttäisi asiassa otto-oikeutta ja kumoaisi lautakunnan päätöksen.

Tarja Kuikka