Uuden terveyskeskuksen rakennus alkaa olla valmis. Joutsalaisten vaatiman vuodeosaston tilalle on rakennettu noin 400 neliön perhekeskus, josta seututerveyskeskus vuokraa kolmannen osan. Vuokrasta ei ole vielä edes neuvoteltu terveyskeskuksenkaan osalta. Yli viidellä miljoonalla rakennetaan eikä tilojen vuokraajasta/vuokrasta ole sopimuksia!

Perusturvalautakunnan elokuun kokouksessa pantiin lautakunnan käyttötalousbudjettiin vastuksestani huolimatta tälle vuodelle 180.000 euron ylitys, koska perhekeskuksesta olivat unohtuneet kalusteet ja hälytysjärjestelmä.

Syyskuun kokouksessa lautakunnassa päätettiin vastoin eriävää mielipidettäni ottaa Tauno ja Impi Hasan testamenttivaroista 120.000 euroa ja ostaa niillä kalusteita Jousen Koivula-siipeen saneerattavaan vuodeosastoon eli Sakuko-osastoon. Tämä päätös menee käsitykseni mukaan lautakunnan/kunnan toimivallan ulkopuolelle koska:

Valtuusto ei ole sitovasti päättänyt saneerauksesta. Kunta vuokraa tilat kokonaan seututerveyskeskuksen käyttöön, sopimusta ei ole tehty. Näin ollen päätös kalustehankinnoista on ennenaikainen, koska ei ole mitään varmuutta siitä, mikä taho tulisi tiloissa toimimaan ja sen kalustetarpeista.

Voimassa olevassa Seututerveyskeskuksen ja kunnan välillä tehdyn nykyisen sopimuksen mukaan Seututerveyskeskus hankkii omalla kustannuksellaan kunnalta vuokraamiinsa tiloihin uudet kiinteät laitteet sekä kaikki irtaimet kalusteet.

Ratkaiseva este päätöksen toteuttamiselle on se, että Tauno ja Impi Hasan testamenttimääräyksen mukaan varat on tarkoitettu Joutsan vanhainkodille. Näin ollen Keski-Suomen sairaanhoitopiirin liikelaitoksen käyttöön niitä ei voida osoittaa. Sakuko-osastolla tullaan hoitamaan kaiken ikäisiä ihmisiä ja myös muiden kuntien asukkaita.

Panin eriävän mielipiteen, teen oikaisuvaatimuksen ja tarvittaessa valituksen eli töitä piisaa.

Kalle Willman
perusturvalautakunnan ainoa ”puhekykyinen” jäsen

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.