Olen seurannut pitemmän aikaa Kalle Wilmanin (sit.) ja Iiris Ilmosen (kok) asioiden käsittelyä. Ihmetyttää kokouskäytäntö, jossa puheenjohtaja esittelee asian ja kokouksen osanottajat keskustelevat siitä, mutta tällä kokouskäytännöllä asioiden hoito on melkein mahdotonta, koska keskusteluissa ei pyritä yhteiseen päämäärään vaan omaan mielipiteen mukaiseen ratkaisuun.

Kuten kaikki tietävät, jos asian käsittelyn aikaan tulee uusia esityksiä, joita on kannatettu, niin niistä suoritetaan äänestys ja äänestystulos julkaistaan välittömästi ja se tulee päätökseksi.

Toki asiasta voi laatia eriävän mielipiteen, mutta onko asiat liian vaikeita kyseisille henkilöille ja ajattelevatko he kokouskäytäntöjä. Jos näillä eriävillä mielipiteillä halutaan saada julkisuutta, mielestäni tämä on turhaa ja osoittaa yhteishengen puuttumista lopputulokseen pyrittäessä.

Joutsa on joutunut monien pitkienkin kirjoitusten tähden asemaan, jota ei kukaan hyväksy. Olemme menettäneet paljon henkilöstöä ja kunnan imago on kärsinyt näinä aikoina, jolloin pitäisi aktiivisesti kehittää kuntaa eikä aina arvostella jopa läpinäkyvästi paikallislehdessä.

Toivon kaikkien päättävien elinten puheenjohtajille menestystä arvokkaassa työssänne kuntamme hyväksi!

Rauno Ahola
yli 30 vuoden kokemuksella

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tagged with →