Maakuntahallitus on käsitellyt Keski-Suomen liiton talousarviolinjausta ja sen lähtökohta on, että vuoden 2021 talousarviota valmistellaan siten, että kuntien maksuosuudet säilyvät vuoden 2020 tasolla.

Keski-Suomen liitto pyysi kunnilta näkemyksiä liiton toiminnan sisällöstä, tavoitteista ja painopisteistä tuleville vuosille. Kunnanhallitus hyväksyi talousarvioesityksen ja esittää, että Keski-Suomen liitto hoitaa aktiivisesti maakunnan edunvalvontaa erityisesti liikennehankkeiden ja muiden strategisten hankkeiden osalta.

Liitolla on Joutsan näkemyksen mukaan oltava aktiivinen rooli sote-maakunnan valmistelussa, minkä lisäksi sen on edistettävä aktiivisesti koko maakunnan kehittämistä.

Janne Airaksinen

Tagged with →