Joutsan kunnanhallitus päätti maanantain kokouksessaan hakea valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Kyse on siitä, kun Hämeenlinnan hallinto-oikeus 10.9. kumosi kunnanvaltuuston 17.6.2019 tekemän päätöksen, jolla valtuusto erotti kunnan perusturvalautakunnan. Valtuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen oli valittanut perusturvalautakunnan jäsen Kalle Willman.

Hallinto-oikeus katsoi, että valtuuston päätös oli syntynyt virheellisessä järjestyksessä kuulemisvirheen vuoksi. Hallinto-oikeuden mukaan Willmanin olisi pitänyt saada tutustua asiaan liittyviin selvityksiin ja lausua niistä näkemyksensä ennen valtuuston kokousta. Willman oli pyytänyt selvityksiä nähtäväkseen, mutta ne toimitettiin hänelle vasta valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunta pitää valituksessaan hallinto-oikeuden päätöstä ristiriitaisena ja että oikeudenkäytännön yhtenäisyyden vuoksi olisi tärkeää saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyyn. Kunnanhallitus vaatii korkeinta hallinto-oikeutta käsittelemään asiakohdan uudelleen ja muuttamaan hallinto-oikeuden päätöstä.

Hallinto-oikeuden mukaan Willmanille ei suotu mahdollisuutta tulla kuulluksi hallintolain mukaisesti. Kunta on tästä toista mieltä. Tätä perustellaan muun muassa sillä, ettei valittajalta evätty oikeutta tulla paikan päälle tutustumaan asiakirjoihin ennen valtuuston kokousta. Asiakirjat olivat julkisesti nähtävillä valtuuston kokouksessa ja valtuuston kokous oli julkinen.

Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan, koska valittaja ei ole valtuutettu, hänen ei ole ollut mahdollista käyttää asianomaiselle kuuluvaa oikeutta osallistumalla asian käsittelyyn valtuuston kokouksessa.

Valittaja oli pyytänyt nähtäväksi kaikki tilapäisen valiokunnan asiakirjat 11.6.2019, mitkä hänelle oli toimitettu 28.6.2019 sähköisenä kopiona valtuuston kokouksen ollessa 17.6.2019. Kunnan mukaan asiakirjojen laajuuden vuoksi Willmanin pyyntö asiakirjoihin lähettämisestä hänelle ennen kokousta on ollut kohtuuton ajan suhteen. Lain mukaan asiakirjat tulee antaa kohtuullisessa ajassa.

Lisäksi kerrotaan, että Willmanin tekemä oikaisuvaatimus eräästä prosessiin liittyvästä lausunnosta oli käsitelty kunnanhallituksessa ennen valtuuston kokousta.

Näillä perustein Joutsa katsoo, että Willmanilla on ollut mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta ja tulleen kuulluksi ennen mainittua valtuuston kokousta hallintolain vaatimusten mukaisesti.

Janne Airaksinen