Hämeenlinnan hallinto-oikeus on taas antanut Joutsan kunnan hallintoa koskevan päätöksen. Oikeuden päätöksen mukaan kunnan tuolloisen vs. peruspalvelujohtajan Terhi Kallion olisi pitänyt antaa perusturvalautakunnan yksilöjaoston jäsenenä olleelle Kalle Willmanille ote 4.2.2019 pidetyn yksilöjaoston kokouksen pöytäkirjasta.

Kyseisessä kokouksessa kaksi muuta yksilöjaoston jäsentä katsoivat, että Willman oli esteellinen käsittelemään erään kuntalaisen oikaisuvaatimusta. Perusturvajohtaja kieltäytyi luovuttamasta Willmanille pöytäkirjanotetta kyseisestä esteellisyyspäätöksestä. Willman oli pyytänyt pöytäkirjanotetta, jotta olisi voinut käynnistää oikaisumenettelyn.

Hallinto-oikeuden mukaan Willmanille olisi pitänyt luovuttaa esteellisyyspäätöstä koskeva pöytäkirjanote, koska esteellisyyspäätös koskee Willmania itseään. Muilta osin pöytäkirja on salassa pidettävää aineistoa.

Markku Parkkonen