Luhangan kunta neuvottelee parhaillaan Jyväskylän kaupungin kanssa sosiaalipalvelujen ulkoistamisesta koko toimialueen osalta. Neuvotteluja Jyväskylän kanssa on käyty syyskuun aikana kahdesti.

Tämä tieto oli vastauksessa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (Avi) selvityspyyntöön, jossa Luhangalta tiukattiin, että miksei kunnassa ole riittävä määrä sosiaalityöntekijöitä. Aluehallintovirastoon oli tehty tästä epäkohtailmoitus tämän vuoden huhtikuussa.

Luhangan antaman selvityksen mukaan kunta on hankkinut sosiaalityön palvelunsa ostoina muilta kunnilta kuten Petäjävedeltä ja Joutsalta. Vaikeudet asiassa alkoivat, kun Joutsan kanssa solmittu sopimus päättyi maaliskuun lopussa 2020. Joutsa ei pystynyt enää myymään ulos sosiaalityön palveluita, joten Luhanka on ollut huhtikuun alusta lähtien ilman sosiaalityöntekijän kelpoisuuden omaavaa henkilöä.

Selvityksestä ilmenee, että Luhangassa on sosiaalihuoltolain mukaisia asiakkaita noin 40 henkeä ja lastensuojelulain mukaisia kolme henkeä.

Tilanne on yhä se, että sosiaalityöntekijän palvelu puuttuu kunnalta. Toivakalta on pystytty ostamaan koulukuraattorin tehtävään tarvittava työpanos 1.9. alkaen. Jyväskylän kaupunki on antanut apua perheoikeudellisissa asioissa lastenvalvojan tehtävissä.

Ostopalvelua on pidetty Luhangassa ensisijaisena vaihtoehtona, tosin niiden saanti on ollut kiven alla. Ostopalvelun ensisijaisuuteen viittaa sekin, että kesäkuun kunnanhallituksen pöytäkirjasta 2.6. löytyy päätös, että sosiaalityöntekijän virkaa ei perusteta.

Puuttuvan sosiaalityöntekijän ongelmaa on käsitelty viimeksi perusturvalautakunnan kokouksessa 22.9. ja annettu myös tiedoksi kunnanhallitukselle samalla viikolla. Vastaus Aville selvityspyyntöön hyväksyttiin lautakunnan kokouksessa. Sisällön siihen olivat laatineet kunnanjohtaja Tuomo Kärnä ja perusturvajohtaja Sirpa Hyytiäinen.

Avin puolelta kerrotaan, että virasto harkitsee määräyksen antamista uhkasakon uhalla, mikäli käy ilmi, ettei sosiaalityöntekijän lakisääteisiä tehtäviä pystytä kuntalaisille tuottamaan joko ostopalveluna tai oman työntekijän kautta. Kunnan mielipide haluttiin kuulla myös uhkasakosta.

Uhkasakosta Luhangan kunta totesi, että se on tehnyt kaikkensa saadakseen sosiaalityön asiat järjestettyä lainmukaisesti.

Kunta joutuu kohta ratkaisemaan myös perusturvajohtajan työsarkaan liittyvät asiat. Nykyinen perusturvajohtaja Hyytiäinen on ilmoittanut 16.9. irtisanoutuvansa perusturvajohtajan tehtävistä 31.12.2020 alkaen. Hyytiäisen viimeinen virallinen työpäivä on 30.12., mutta sitä ennen hän pitää pois kertyneet vuosilomat.

Janne Airaksinen