Luhangan Palvelukeskus Tuuliharjun vanhainkodin muuttamisesta tehostetuksi palveluasumisen yksiköksi halutaan avata kansalaiskeskustelu luhankalaisten keskuudessa.

Laitoshoitoa on purettu Suomessa aktiivisesti 2000-luvulla ja yhä harvemmin vanhus asuu enää perinteisessä laitoshoidossa. Laitoshoidon tilalle on tullut tehostettu palveluasuminen, jossa asukkaat tarvitsevat paljon apua, hoivaa sekä valvontaa selviytyäkseen arjessa.

Luhangan kunnassa vanhuspalveluissa on kuitenkin käytössä perinteisemmän mallinen vanhainkoti. Kunnanvaltuusto on päättänyt vuoden 2020 toimintasuunnitelmassa, että vanhainkoti muutettaisiin mahdollisesti tehostetun palveluasumisen yksiköksi ja että asian valmistelu tehtäisiin vuoden 2020 alkupuolella.

Eri vaihtoehtoja kartoittanut työryhmä tutki vaihtoehtoja, miten ikäihmisten asumispalvelut järjestetään tulevaisuudessa. Perusturvalautakunta päätti puoltaa työryhmän selvityksen johdosta edellä mainitun osaston muuttamista ympärivuorokautiseksi tehostetun palveluasumisen yksiköksi.

Asia siirrettiin hallituksen käsittelyyn. Seuraavaksi vuorossa on 30.9. järjestettävä julkinen kansalaisten kuulemistilaisuus.

Janne Airaksinen