Joutsan Vihreät ry on lausunnossaan Joutsan kirkonkylän osayleiskaavaan esittänyt luonto- ja kulttuuripolun rakentamista reitille Huttulanranta-Perttulanoja-Jousitie yhteistyössä alueen yksityisten maanomistajien kanssa. Polun varrella olisi erilaisia luonto-, virkistys-  ja kulttuurikohteita, joista kerrottaisiin esimerkiksi Huttulan parkkipaikalle tulevassa opastetaulussa sekä mukaan otettavassa esitteessä.

Polku palvelisi paikallisia asukkaita helposti saavutettavana lähivirkistysalueena ja houkuttelisi nelostien kulkijoita pysähtymään Joutsassa. Polku olisi hyvä lisä muiden matkailijoita kiinnostavien kohteiden rinnalle kuten Leivonmäen kansallispuisto, Haihatus, Tuo Tuo Kulttuuri Tila ja Talomuseo. Matkailu on osa monipuolista elinkeinoelämää ja sitä kannattaa kehittää nyt kotimaanmatkailun lisääntyessä.

Parin kilometrin pituinen reitti kulkisi ravintola-huoltoasema Huttulan rannasta Tokerontietä ja uudispolkua myöten luonnonsuojelualueelle, siitä uimarannan ja  venesataman kautta edelleen Nuorisoseurantalon taakse ja Jousitielle. Paluu Jousitieltä Huttulaan olisi yhdystien kautta. Polun varrelle sijoitetaan penkkejä ja pöytiä levähtämistä varten.

Polun alkupäässä voisi olla koirien uimapaikka Huttulan rannassa tai jotain muuta teemaan sopivaa. Tokerontieltä johtaisi uusi polku luonnonsuojelualueelle, jonka ympäriltä puretaan aita. Perttulanojan yli rakennettaan silta tai pari. Alueen takana oleva Uimalantien viereinen pelto (172-402-4-675) soveltuisi luonnon monimuotoisuuskohteeksi niittynä, jota lampaat kesäaikana hoitaisivat. Niityn jälkeen polun varrelle jäävät uimaranta, mattojenpesupaikka ja venesatama. Venetien kautta reitti jatkuu Nuorisoseurantalon takaa Jousitielle, joka on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Esitteestä löytyisi lisätietoa Jousitien historiasta ja rakennuksista. Kirkon kohdalta reitti kääntyy Yhdystielle, jonka varrelle jää suuri osa kirkonkylän kaupallisista palveluista. Yhdystieltä on myös helppo poiketa lasten leikkipuistoon.

Hankkeelle on mahdollista hakea rahoitusta syksyllä 2020 aukeavassa hankehaussa.

Lausuntomme tukee Lea-Elina Nikkilän aiemmin tekemää valtuustoaloitetta esteettömän liikkumisen edistämisestä. Joutsan Vihreät ry on kaavaluonnokseen liittyvässä lausunnossaan esittänyt lisäksi, että vanhan ja uuden sillan välinen kirkonkylänpuoleinen ranta-alue tulisi kaavoittaa viheralueeksi niiltä osin kun sitä ei ole vielä rakennettu, ja pitää kuntalaisten yhteisessä käytössä.

Toivomme avointa ja vilkasta keskustelua asiasta.

Joutsan Vihreät ry

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tagged with →