Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n yrityssaneerausohjelma on valmistunut äskettäin. Nyt saneerausmenettelyn seuraava vaihe on saneerausohjelmaehdotuksen käsittely. Velkojat eli kymmenen yhtiön omistajakuntaa tarkistavat parhaillaan ohjelman sisällön kukin omalta osaltaan.

Luhangan kunnanhallitus tutustui materiaaliin ja merkitsee sen tiedoksi maanantain kokouksessaan. Toteamuksena oli, että velkasummat pohjautuvat kunnan ilmoittamiin summiin, joten Luhangalla ei ole velkajärjestelyn valmisteluun tässä vaiheessa huomauttamista.

Saneerausohjelmassa esitetään, että yhtiön noin 30 miljoonan euron veloista leikattaisiin 83 prosenttia. Jäljelle jäävä noin viiden miljoonan velkaosuus maksettaisiin kunnille seuraavan 18 vuoden aikana vuosittaisina lyhennyksinä.

Luhangan osuus kokonaisveloista on noin 1,1 miljoonaa. Saneerausohjelman leikkauksen jälkeen siitä jää saatavaksi vajaat 200.000 euroa. Näin Luhanka saisi Verkkoholdingilta vuoteen 2038 asti velan lyhennyksiä reilun kymppitonnin vuosittain.

Verkkoholdingin velka omistajakunnille syntyi siitä, että kunnat olivat taanneet yhtiön valokuituverkon rakentamiseen otettuja lainoja. Verkkoholdingin ja sen varsinaisesta verkkoliiketoiminnasta vastaavan tytäryhtiön Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n taloustilanne katsottiin keväällä kestämättömäksi. Omistajakunnat päättivät hakea Verkkoholding Oy:n yrityssaneeraukseen ja samalla velkojen takausvastuut laukesivat kuntien maksettaviksi.

Janne Airaksinen

Markku Parkkonen