Joutsan biokaasulaitosta pyörittävä Joutsan Ekokaasu Oy on päässyt yrityssaneeraukseen. Saneerausohjelma vahvistettiin Pohjanmaan käräjäoikeudessa 10.9. Saneerausohjelmaan kuuluu Ekokaasu Oy:n omistuksen ja toiminnan uudelleenjärjestely. Keväällä Joutsan Ekokaasu Oy:n pääomistajaksi tullut biokaasualan veteraani Erkki Kalmari on käytännössä ottanut omistamansa Metener Oy:n kautta Joutsan kaasulaitoksen toiminnan pyörittämisen haltuunsa.

Biokaasulaitokselle on otettu biojätettä ja lietettä taas vastaan jo keväästä lähtien. Myös laitoksen kaasuntuotanto toimii ja biokaasua on autoihin saatavilla. Laitoksella joudutaan tekemään kuitenkin vielä korjaustoimia, muun muassa mädätealtaan lietevarasto on katettava.

Markku Parkkonen

Tagged with →