Joutsan kirkonkylän kaukolämpötoimintaa hoitava kunnan tytäryhtiö Joutsan Lämpö Oy on solminut puupolttoaineen eli hakkeen toimitussopimuksen tulevalle lämmityskaudelle joutsalaisen Metsä-Pirkka Ky:n kanssa. Uusi sopimus jatkaa pitkäaikaista yhteistyötä, sillä Metsä-Pirkka on vastannut Joutsan Lämmön puupolttoaineesta jo vuodesta 2006 lähtien.

– Valtakunnan tasolla epävarmuudet ovat kasvaneet käytettävien polttoaineiden saatavuuden ja hintatason osalta. Joutsan kaukolämpötoiminnan tulevaisuudenkuva on kuitenkin erittäin hyvä. Tämä arvio perustuu luontaiseen lähialueen harvennuspuun ja hakkuiden sivutuotteiden saatavuuteen. Kun polttoaineet tulevat lähimetsien harvennuspuusta ja hakkuiden sivutuotteista paikalliselta toimittajalta, ovat niin huoltovarmuus kuin sopeutuminen ilmastopoliittisiin muutoksiinkin hyvällä mallilla, arvioi Joutsan Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen (yläkuvassa oik.).

Nyt solmittu sopimus vastaa noin kolmen henkilötyövuoden työllistävää vaikutusta polttoaineen korjuu-, käsittely- ja logistiikkaketjussa. Lisäksi sopimuksesta syntyy välillistä työllistävää vaikutusta paikallisesti.

– Yhteistyö Joutsan Lämmön kanssa on jatkunut jo 14 vuotta. Pitkäaikaisen yhteistyön ansiosta paikalliset urakoitsijamme ovat uskaltaneet investoida kalustoon, ja lähialueen metsänomistajiin päin on muodostunut vakiintuneet puukauppasuhteet.  Energiapuun hankinta on pitkäjänteistä toimintaa ja ilman pitkäaikaisia toimitussopimuksia se ei ole mahdollista, toteaa Metsä-Pirkka Ky:n toimitusjohtaja Jouko Pirkkalainen (yläkuvassa vas.).

Metsä-Pirkka Ky toimittaa raaka-aineen myös Joutsan Ekowatti Oy:n kahdelle laitokselle. Sopimus Joutsan Lämmön kanssa tukee tätä toimintaa, sillä isommat määrät takaavat toimitusten sujumisen kaikille laitoksille. Metsä-Pirkan paikallisia yhteistyökumppaneita haketuksessa ja kuljetuksessa ovat Konetyö Haikula sekä Kuljetusliike Aro.

Joutsan Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen kertoo, että lämpöyhtiö on tänä syksynä pyrkinyt myös hankkimaan uusia asiakkaita.

– Joutsankin taajama-alueella on öljylämmitteisiä kiinteistöjä, joiden kannattaa nyt pohtia valtion tukia öljylämmöstä kaukolämpöön siirtymiselle. Asuntokohtainen tuki muutokselle voi olla maksimissaan 4.000 euroa. Olemme jo kontaktoineet joitain tunnistamiamme asiakkaita. Mielestäni nämä tukimekanismit kannattaa hyödyntää, sanoo toimitusjohtaja Tykkyläinen.

Metsä-Pirkan lisäksi toinen tärkeä yhteistyökumppani Joutsan Lämmölle on Suur-Savon Sähkön konserniin kuuluva Elvera Oy, joka vastaa Joutsan Lämmön lämpölaitosten päivittäisestä teknisestä toiminnasta.

– Joutsan Lämpö Oy:n yhteistyö on hieno esimerkki toimialarajat ylittävän yhteistyön merkityksestä. Elveralla on Joutsan alueella sähkön siirto- ja jakeluverkkotoiminnan työkuormaa. Olemme saaneet kehitettyä erinomaista moniosaamista Joutsassa ja lähialueella asuville asentajille. Sähkön ja lämmön yhteenlasketusta työkuormasta rakentuu riittävää työkuormaa, joka mahdollistaa asentajien työpisteet Joutsassa, Elveran joutsalaislähtöinen toimitusjohtaja Arto Nieminen toteaa.

Joutsan Lämpö Oy

Joutsan Lämpö Oy hoitaa kaukolämmön tuotantoa ja jakelua Joutsan kirkonkylällä.

Joutsan Lämpö Oy on Joutsan kunnan tytäryhtiö, jonka asiakkaana on yli kahdeksankymmentä kiinteistöä Joutsan kunnan keskustaajamassa.

Joutsan Lämpö Oy:n liikevaihto on noin miljoona euroa vuodessa. Yhtiöllä ei ole omaa henkilöstöä, mutta sen toiminnalla on paikallisesti ja alueellisesti kumppaneiden kautta noin kuuden henkilötyövuoden verran suoraa työllistävää vaikutusta.

Markku Parkkonen

Yläkuvassa: Joutsan Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen (oik.) pohti yhteistyökumppaneiden kanssa lämpöyhtiön tulevaisuuden kuvioita Joutsan lämpölaitoksella. Kuvassa vasemmalta polttoainetoimittaja Metsä-Pirkan toimitusjohtaja Jouko Pirkkalainen, Elveran tuotantopäällikkö Ari Ruskeala, Joutsan kunnanjohtaja ja Joutsan Lämpö Oy:n hallituksen puheenjohtaja Harri Nissinen, lämpölaitoksen pääkäyttäjä Harri Pappinen sekä Suur-Savon Sähkö -konsernin kaukolämpötoimintojen myyntipäällikkö Ossi Pöyry.