Joutsan kirkonkylän osayleiskaavaluonnoksesta on annettu määräaikaan mennessä muutama lausunto. Lausunnon toimittivat kuntaan Keski-Suomen ely-keskus, Joutsan Vihreät ry, yksi yritys ja kolme yksityishenkilöä.

Lausunnoista ainakin Viherin Sillanlahden länsirannan kaavoitus nousee esille. Alueelle on kaavailtu pientalovaltaista asuinaluetta, mutta eräissä lausunnoissa tätä haluttaisiin vielä tarkastella uudelleen luontoarvojen näkökulmasta.

Ely-keskus pitää puutteena muun muassa teollisuusalueiden vähäistä määrää. Virkamiesten mukaan tämä voi tuottaa jatkossa ongelmia esimerkiksi perinteisen konepaja- tai puun jatkojalostamiseen liittyvän teollisuuden sijoittumiselle.

– Lokakuun alussa pidetään ely-keskuksen kanssa neuvottelu ja siitä edetään muokkauksin ehdotusvaiheeseen, toteaa aikataulusta Joutsan tekninen johtaja Juha-Matti Näykki.

Janne Airaksinen