Metsänhoitoyhdistykset Etelä-Savo ja Kangasniemi-Pieksämäki suunnittelevat fuusiota. Molempien yhdistysten hallinnot ovat päättäneet fuusioon tähtäävän selvitystyön tekemisestä kuluvan vuoden loppuun mennessä. Fuusiosta on tarkoitus päättää ensi kevään valtuustojen kokouksissa. Yhdistyminen tapahtuisi vuoden 2022 alusta alkaen.

Yhdistyksen toimialueena olisi Enonkosken, Hirvensalmen, Joutsan (pl. Leivonmäki), Juvan, Kangasniemen, Mikkelin (pl. Ristiina ja Suomenniemi), Savonlinnan Sulkavan, Pertunmaan, Pieksämäen, Puumalan, ja Rantasalmen kuntien alueet.

Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo johtajan Petri Pajusen mukaan fuusiolla ei ole vaikutuksia Joutsan toimiston henkilöstöön tai heidän toimenkuviinsa. Myöskään fuusiosta johtuvia irtisanomisia ei olisi tulossa kummankaan mhy:n alueella.

Metsänhoitoyhdistyksillä on yhteensä noin 20.000 metsänomistajaa ja metsäpinta-alaa 675.000 hehtaaria. Yhdistysten alueella kestävä hakkuusuunnite on 4,7 miljoonaa kuutiota vuodessa.

– Rakennekehityksen tarkoituksena on turvata tulevaisuudessakin maakunnan metsänomistajille laajat paikalliset metsäpalvelut ja huolehtia metsänomistajien edunvalvonnasta nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä, kertoo Pajunen.

Suuremmassa yksikössä toimintoja saataisiin edelleen tehostettua ja päällekkäisiä toimintoja karsittua. Metsänomistajalla on käytettävissään suuremmassa yhdistyksessä entistä laajemmin erikoisosaamista puukauppaan, puunkorjuupalveluun, metsänhoitoon, metsätiepalveluihin, metsätilojen omistusjärjestelyihin ja metsäkiinteistökauppaan liittyen.

Yhdistyskoon kasvaessa metsänomistajalle jatkossakin tärkein yhteyshenkilö on paikallinen metsäasiantuntija. Fuusiossa muodostuisi 50 metsäasiantuntijan verkosto.  Kaikkiaan uusi yhdistys työllistäisi 85 toimihenkilöä. Yrittäjät ja metsurit mukaan lukien työllistäminen olisi lähes 300 henkilötyövuoden verran. Yhdistysten liikevaihto on 20 miljoonaa euroa.

Valtakunnallisesti tavoitteeksi on asetettu 20 metsänhoitoyhdistystä 2020-luvun loppuun mennessä, joka tarkoittaa maakunnan kokoisia yksiköitä. Etelä-Savon osalla tämä tavoite oltaisiin saavuttamassa etupainoisesti.

Kehitys on ollut nopeaa. Metsänhoitoyhdistys toimi pelkästään vanhan Joutsan kunnan alueella vielä 2000-luvun alussa.

Janne Airaksinen

Tagged with →