Kuntalain mukaan kunnassa tulee olla toimieliminä valtuusto, kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta. Muut elimet ovat vapaaehtoisia. Lain 121§.ssä säädetään, että valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Tarkastuslautakunta tekee valtuustolle esityksen tilintarkastusyhteisön valinnasta.

Tilintarkastaja vuorostaan luovuttaa tarkastuslautakunnalle valtuustolle osoitetun tilintarkastuskertomuksensa. Kertomukseen sisältyy lausunto siitä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. Tarkastuslautakunta jättää tilinpäätöksen tilintarkastuskertomuksineen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi ja antaa arvionsa tehdyistä muistutuksista, siihen annetuista selityksistä ja kunnanhallituksen lausunnosta sekä tekee esityksen siitä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. Tarkastuslautakunta on siis suoraan valtuuston alainen.

Mikäli henkilöllä on sellainen suhde viranomaisessa käsiteltävään asiaan, että se vaarantaa hänen puolueettomuutensa, hän on esteellinen eli jäävi. Esteellinen henkilö ei saa osallistua hallintoasian käsittelyyn viranomaisessa. Kuntaliiton ohjeessa todetaan, että myös esimerkiksi toimielimen sihteerinä tai pöytäkirjanpitäjänä toimiminen on oikeuskäytännön mukaan asian käsittelyä, johon esteellinen henkilö ei saa osallistua. Mitään teknistä sihteeriä ei siis ole olemassa. Entä tilanne Joutsan tarkastuslautakunnassa?

Lautakunta on valinnut sihteerikseen talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkasen, jolle valtuusto lain mukaan myöntää, jos myöntää, tili- ja vastuuvapauden. Edellä esittämäni perusteella tilanne on kestämätön ja lautakunnan puheenjohtaja Matti Kallioisen tulisi käsittääkseni pikaisesti hankkia hänen tilalleen uusi jäävitön sihteeri. En ole löytänyt muista kunnista vastaavaa tilannetta, jossa talous- ja hallintovastuussa oleva virkamies toimisi itsensä valvojana.

Entä salakähmäisyys tarkastuslautakunnan toiminnassa? Kuntalain 29§:n mukaan toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat on julkaistava kunnan kotisivulla. Joutsan kyseiseltä sivulta puuttuu kuitenkin tarkastuslautakunta kokonaan. Vapaaehtoisetkin toimielimet näkyvät siellä. Muissa kunnissa tarkastuslautakuntaa käsitellään avoimesti kuten muitakin toimielimiä. Miksi Joutsassa pimitetään tarkastuslautakunnan työtä ja ”saavutuksia”?

Kalle Willman

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.