Joutsan valtuusto hyväksyi vähin puhein perusturvan lisämäärärahaesityksen. Perusturvan kuluvan vuoden talousarvio ei ole toteutunut suunnitellulla tavalla, mikä näkyy määrärahaylityksenä sosiaali- ja vammaispalvelussa ja ikäihmisten palveluissa.

Perusturvan lisämäärärahan tarve on vuodelle 2020 on yhteensä 1.160.000 euroa. Summa jakaantuu seuraavasti: ikäihmisten palvelut 531.000 e, vammaisten palvelut 259.930 e, sote-keskuksen kalusteet ja hälytinjärjestelmä 180.000 e, koko perusturvan sektorilta hoitotarvikkeisiin ja puhdistusaineisiin 100.000 ja sosiaalityöhön 89.070 e.

Varsinaista debattia syistä ja seurauksista ei valtuutettujen keskuudessa syntynyt. Lautakunta- ja kunnanhallituskäsittelyn aikana on kyseenalaistettu pariin otteeseen, että kuuluuko sote-keskuksen kalustaminen ja varustaminen hälytinlaitteilla ylipäänsä perusturvan lisämäärärahoista katettavaksi. Viimeksi kunnanhallituksessa Iiris Ilmonen (kok.) esitti, että kalusteisiin ja hälyttimiin varattu 180.000 euron lisämääräraha jätettäisiin pois esityksestä, ja hän uudisti sen valtuustossa. Hän perusteli sitä valtion sote-hankkeisiin määräämällä viiden miljoonan euron investointirajalla. Esitystä ei nytkään kannatettu. Ilmonen jätti asiasta eriävän mielipiteen.

Valtuusto hyväksyi 22,04 hehtaarin Koukolan tilasta neuvotellut kiinteistökaupat. Leivonmäellä sijaitseva Koukolan tila on aikoinaan tullut kunnalle osana Teuvo Kurkisen perintöä. Varat on tarkoitettu hyvinvointipalveluiden kehittämiseen. Kunta myi määräalat kolmelle tarjoajalle 100.500 euron yhteishintaan.

Kunta merkitsi yhden Sakupe Oy:n osakkeen hintaan 500 euroa. Kyse on kuntaomisteisesta yhtiöstä, joka tuottaa asiakkailleen pesula- ja tekstiilipalveluita. Se toimii viiden maakunnan alueella. Osakkuus mahdollistaa palveluiden ostamisen yritykseltä sidosyksikköaseman perusteella. Tarvittaessa pesula- ja tekstiilipalvelut voidaan silti kilpailuttaa.

Valtuusto hyväksyi myös päivitetyn konserniohjeen. Edellinen, osittain vanhentunut, oli vuodelta 2009.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Kuvassa valtuutettuja ja viranhaltijoita maanantain Joutsan kunnanvaltuuston kokouksesta yhtenäiskoulun auditoriossa.

Tagged with →