Hämeenlinnan hallinto-oikeus on kumonnut Joutsan kunnanvaltuuston 17.6.2019 tekemän päätöksen, jolla valtuusto erotti kunnan perusturvalautakunnan. Valtuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen oli valittanut perusturvalautakunnan jäsen Kalle Willman. Hallinto-oikeus siis hyväksyi Willmanin valituksen.

Lautakunnan erottamisen taustalla oli se, että osa luottamushenkilöistä halusi Kalle Willmanin pois lautakunnasta. Lain mukaan yksittäisen lautakunnan jäsenen erottaminen ei ole mahdollista, vaan lautakunta on erotettava kokonaisuudessaan.

Hallinto-oikeus katsoi, että valtuuston päätös oli syntynyt virheellisessä järjestyksessä kuulemisvirheen vuoksi. Hallinto-oikeuden mukaan Kalle Willmanin olisi pitänyt saada tutustua asiaan liittyviin selvityksiin ja lausua niistä näkemyksensä ennen valtuuston kokousta. Willman oli pyytänyt selvityksiä nähtäväkseen, mutta ne toimitettiin hänelle vasta valtuuston kokouksen jälkeen.

Hallinto-oikeuden päätöksellä ei ole lautakunnan kokoonpanon osalta käytännön merkitystä, koska Joutsan kunnanvaltuusto valitsi syyskuussa 2019 lautakunnan uudelleen täsmälleen samassa kokoonpanossa kuin ennen erottamista.

Toinen kysymys on kuitenkin se, seuraako oikeuden päätöksestä jotain perusturvalautakunnan alaisen yksilöjaoston kokoonpanon suhteen. Lautakunnan uudelleenvalinnan yhteydessä valittiin myös yksilöjaosto uudestaan ja tässä yhteydessä Kalle Willman pudotettiin pois yksilöjaostosta.

Markku Parkkonen