Joutsan tekninen lautakunta käsitteli viime viikolla tapausta, jossa on laiminlyöty ympäristölupapäätöksen ja ympäristönsuojelulain lupamääräyksiä.

Kyse on Joutsan Ekokaasu Oy:stä ja sen biokaasulaitoksen mädätealtaasta. Tarkemmin sanoen mädätealtaan lietevarastosta päältä on puuttunut katos. Joutsan ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo on lähettänyt yhtiölle selvityspyynnön asiasta jo viime vuoden marraskuussa. Lisäksi haluttiin tietää, miten ja milloin asia korjataan.

Asiat olivat vielä kuluvan syyskuun aikana sellaisella tolalla, että tekninen lautakunta antoi Joutsan Ekokaasu Oy:lle määräyksen korjata mädätteen lietevarasto tiivisrakenteiseksi ympäristöluvan määräysten mukaisesti. Sen mukaan biojätteen vastaanottosiilon kannen ja mädätevaraston rakenteen korjaus pitää tehdä loppuun asti. Alun perin ympäristötarkastajan päätösesityksessä oli ehdotettu korjausten takarajaksi päivämäärää 5.12. toiminnanharjoittajan esityksen mukaisesti. Lautakunta tiukensi tätä kohtaa asettamalla takarajaksi 30.11.

Lisäksi tehosteeksi asetettiin juokseva uhkasakko. Erän suuruus on 5.000 euroa jokaiselta alkavalta kuukaudelta velvoitteen laiminlyönnin jatkuessa asetetun määräajan jälkeen.

Ensimmäisen selvityspyynnön aikana viime vuoden joulukuussa kävi ilmi, että pressut ovat pois, koska tukirakennelmat ovat särkyneet. Allas oli tuolloin tarkoitus tyhjentää lähiaikoina, jotta puutteita päästäisiin korjaamaan.

Ympäristötarkastaja teki 5.6.2020 tarkastuksen, jolloin havaittiin, että biojätteen vastaanottosiilosta puuttuu kansi, mädätealtaan päältä teltta ja että rakenteeseen kuuluva kansi on rikki. Ympäristössä oli lisäksi roskia.

Kesän ja syksyn aikana virkamies ja toiminnanharjoittaja ovat vaihtaneet useita kehotuksia ja vastineita. Syyskuun tarkastuksessa todettiin, että korjauksia on kyllä aloitettu, mutta mädätevarastoallas oli edelleen kattamaton. Toiminnanharjoittaja lupasi 9.9. saapuneella sähköpostilla kattamisen tapahtuvan mahdollisimman pian.

Janne Airaksinen