Valtion teiden hoito ja muutkin liikenteeseen liittyvät asiat kismittävät yhä enenevissä määrin kansaa. Kun palautetta antaa, kannattaa käyttää virallisia kanavia, joista jää aina kirjallinen dokumentti asiasta vastaaville virkamiehille.

Joutsan kunnan nettisivujen kautta pääsee helposti näille palautekanaville kohdasta Asuminen ja ympäristö-> vasemman puolen valikosta kohtaan Liikenne->, josta voi valita liikenne.palautevayla -linkin.

Tämä vie Palauteväylä-sivulle, jonne voi antaa palautetta, esittää kysymyksiä ja tehdä ilmoituksia maanteihin, rata- ja vesiväyliin liittyen. Kursorilla karttaan voi lisätä täpän ja vasemmalle avautuu tila kirjoittaa huolenaihe. Liitteeksi voi laittaa valokuvia.

Sivustoa ylläpitävät valtion elimet, kuten Väylävirasto ja ely-keskukset, joten täysin vailla vaikutusta annettu palaute ei voi olla. Palautetäpän väri muuttuu sen mukaan kartassa, missä vaiheessa valituksen käsittely on. Oranssi täppä kertoo, että urakoitsijalle on välitetty viesti ongelmasta ja sininen väri, että urakoitsija on aloittanut toimenpiteet.

Luonnollisesti kansalainen voi käyttää toimintoja myös ns. töiden valvontaan. Mikäli esimerkiksi tiessä oleva kuoppa ei häviäkään, vaikka toimenpiteet on nettipalvelun mukaan aloitettu, niin tästä pystyy kätevästi huomauttamaan.

Tuorein esimerkki nettipalvelun käytöstä on oheisen kuvan mukainen liikennemerkkihässäkkä. Julkaisemme siitä 10.9. annetun palautteen kokonaisuudessaan: Työnaikaisten liikennemerkkien asennus. Mt:lle 616 Joutsa-Kangasniemi on aloitettu kaapelityömaa ja sen merkinnät eivät ole ohjeiden mukaisesti asennettu. Epäkohdat merkkien asettelusta näkyvät liitteenä olevasta kuvasta.

Tämän lisäksi työajan ulkopuolella alueella on tarpeettomasti 50 km/h nopeusrajoitus sekä arkena että viikonloppuisin. Merkittäessä liikenteenohjaukseen käytettäviä merkkejä tulee ne olla aina kulloisen tilanteen mukaisesti asennettuna.

Epäilyttää valvooko tällaisia urakoitsijoita kukaan (ei ole ensimmäinen havainto Joutsan alueella) ja ovatko he edes käyneet Tieturva I koulutusta vai toteutetaanko liikenteenohjaus ”musta tuntuu” periaatteella.

Tiettävästi tässä tapauksessa tietyömerkkien väli oli myös liian lyhyt ja kapenevan tien merkki tarpeeton. Vastaavalla tavalla voi kertoa mielipiteensä valtion hoidossa olevien teiden tapahtumista mistä päin tahansa Suomea. Esimerkiksi Niemistenkyläntiestä on jätetty 7.9. vastaava palaute otsikolla Vaarallinen maantie. Nähtäväksi jää, onko palautteilla vaikutusta.

Nimittäin, ainakin jos palautetta annetaan suoraan suurille tieurakoitsijoille kuten YIT:lle, niin sen koetaan olevan suurin piirtein yhtä hyödyllistä kuin tuuleen huutamisen. Esimerkiksi Marjotaipaleen ja Niemistenkylän valtion ovat valtion hoidossa ja sitä kautta urakoitsijoille kilpailutetut. Molemmat tiet toimivat malliesimerkkinä siitä, miten tienkäyttäjät kokevat teiden kunnostamisen välinpitämättömästi tehdyksi. Myös Keski-Suomen ely-keskuksen suorittamalta valvonnalta kaivataan tehokkaampaa otetta.

Ainoana toiveena lienee, että kun väylien hoitourakat kilpailutetaan seuraavan kerran, saatu huono palaute otettaisiin jotenkin huomioon. YIT Rakennus Oy toimii pääurakoitsijana Keski-Suomen ely-keskuksen alaisuudessa Jyväskylän alueurakassa. Urakka alkoi 1.10.2017 ja jatkuu 30.9.2022 saakka. Urakka-alue jakautuu Jyväskylän, Muuramen, Petäjäveden, Tikkakosken, Laukaan, Hankasalmen, Toivakan ja Joutsan alueille. Urakkaan kuuluu maanteiden ja tiealueiden hoito ja kunnossapito.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Tämä liikennemerkkihässäkkä Kangasniementiellä luo kuskeille pikemminkin pulman kuin auttaa heitä liikenteessä. Esimerkiksi 50 km/h:n nopeusrajoitus oli tarpeettomasti voimassa työajan ulkopuolella.