Työnantaja voi muistaa työntekijöitä merkkipäivinä ja palvelusvuosista eduin, jotka eivät ole varsinaista korvausta tehdystä työstä. Joutsan kunnalla on nyt jatkossa käytössään tätä varten laadittu tarkka ohje. Kunnanhallitus hyväksyi viime kokouksessaan kyseisen muistamissäännön. Ohje astuu voimaan 1.1.2021.

Muistamiselle kunta haluaa kiittää ja osoittaa arvosta työntekijöilleen. Ohjeen tarkoituksena on muun muassa ylläpitämää työntekijöiden työmotivaatiota sekä luoda positiivista työnantajakuvaa.

Joutsan kunta muistaa palvelussuhteessa olevia työntekijöitä ja viranhaltijoita seuraavina merkkipäivinä: eläkkeelle siirtyminen, virka-/työsuhteesta pois jäänti, 50-vuotissyntymäpäivä ja 60-vuotissyntymäpäivä. Kyseessä ovat siis toistaiseksi voimassa olevat ja pitkät määräaikaiset työ- ja virkasuhteet.

Lahjan arvo määritellään palvelusvuosien mukaan, ja tästä on oma taulukkonsa. Määräaikaiset tai vähintään 12kk työsuhteet tuovat kahvit ja kukat, 2–5 vuotta 50 euroa, 5–10 vuotta 100 e ja yli 10 vuotta 200 e. Perheen lisäyksestä muistetaan kukilla. Lahjoissa suositaan paikallisia ja lähituotteita sekä kunnan liikelahjoja.

Lahjan valitsee työntekijän esimies. Lahjan tulee olla työnantajan valitsema, joten työntekijä ei voi itse päättää mitä lahjaksi haluaa. Esimies voi kuitenkin kysyä esimerkiksi toiveita lahjasta. Lahjakortteja antaessa tulee huomioida, että lahjakortti tulee olla osoitettu tiettyyn työnantajan valitsemaan palveluun tai tuotteeseen. Mikäli työntekijä ei halua juhlia, toimitetaan muistaminen hänelle huomiota herättämättä työntekijän toivetta kunnioittaen.

Työntekijän toimipisteessä järjestetään työnantajan kustantama kahvitarjoilu työntekijän jäädessä vanhuuseläkkeelle ja viettäessään 50- tai 60-vuotissyntymäpäiväänsä. Kahvitarjoiluun kuuluu joko täytekakku tai suolainen voileipäkakku.

Ohjeita on myös ansiomerkin hakemisesta, muistamisesta työntekijän menehtymisen yhteydessä, suruliputuksesta ja hautajaisista. Samalla ohjeistetaan myös luottamushenkilöiden muistamisesta. Kunnan viirillä on tässä keskeinen rooli.

Nuorille kesätyöntekijöille annetaan työsuhteen päätyttyä pieni kunnan liikelahja, esimerkiksi kassi. Kunta voi muistaa työntekijöitään pienellä joululahjalla vuosittain. Lahjan valitsee esimies alaisilleen. Joululahjaa antaessa tulee huomioida, että lahja annetaan koko henkilöstölle, jotta verovapaus säilytetään.

Kunnallisen työehtosopimuksen mukaan palkallisia vapaapäiviä ovat työpäivään osuvat 50- ja 60-vuotispäivät, vihkimispäivä, parisuhteen rekisteröitymispäivä, lähiomaisen hautajaispäivä sekä asevelvollisuuslain mukainen kutsuntapäivä.

Janne Airaksinen