Joutsan uuden sote-keskuksen vastaanottojuhla pidettiin työväentalolla perjantaina. Läsnä oli laajana joukkona rakennuksen tehneitä, sitä suunnitelleita sekä tilaajana olleen kunnan edustajia unohtamatta tulevia käyttäjiä.

Sote-keskuksen varsinainen käyttöönotto tapahtuu joskus lokakuun lopulla tai marraskuussa. Juhlassa käytiin läpi tapahtumia, jotka ovat vieneet tuohon lähitulevaisuudessa olevaan hetkeen. Rakentaminen keskellä koronaepidemiaa ei ollut saavutuksista suinkaan vähäisin.

Kunnanjohtaja Harri Nissisen mukaan sote-keskukseen liittyvä päätöksenteko oli monivaiheinen. Hankesuunnittelu käynnistyi lokakuussa 2017. Joutsan luottamushenkilöt olivat alusta lähtien uudisrakennuksen kannalla ja peruskorjausvaihtoehto hylättiin varhain. Uuteen sote-keskukseen suunniteltiin aluksi vastaanottotilojen lisäksi vuodeosastoa. Hanketta rajasi valtion rajoituslain mukainen viiden miljoonan kattohinta.

Eri käänteiden jälkeen päätettiin, että uuteen rakennukseen sijoitetaan perhekeskus ja vuodeosasto tehdään nykyisen Jousen tiloihin. Tällä tavalla hanke nipistettiin alle viiden miljoonan euron ja nykyiseen muotoonsa.

– Perhekeskuksessa yhdistyvät parhaalla mahdollisella tavalla sosiaali- ja terveystoimen yhteistyö ja keskukseen sijoittuvat kaikki perheiden palvelut. Sen nimeksi tulee Tammi, jossa nimessä säilyy alueella sijainneen puun, Opin Tammen perintö.

– Olemme ylpeitä Joutsassa uudesta sote-keskuksesta, joka on tämän vuosikymmenen tärkein rakennushanke koko seutukunnalla, kiitti Nissinen.

Vuosi sitten kesäkuussa pääurakoitsijaksi valittiin paikallinen Insinöörityö Hentinen Oy, ilmanvaihtourakkaan Ilmastointipalvelu P. Savolainen Oy, rakennusautomaatiourakkaan LK-Automaatio Oy. Sähköurakoinnin teki Ansioniemen Sähkö Oy ja putkiurakan Näsin Vesijohtoliike Oy. Valvojana toimi Brado Oy.

Pääurakoitsijan puheenvuoron käytti toimitusjohtaja Ilkka Hentinen. Hän kiitti hankkeeseen valikoitunut urakoitsijajoukkoa kokeneeksi ja siitä, että työmaalla oli vallinnut hyvä yhteishenki ja tekemisen meininki. Joutsan kunnan kanssa niin tämä kuin monet aikaisemmatkin rakennushankkeet ovat sujuneet hyvässä yhteishengessä.

Hentinen otti esille myös yhteiskunnalliset vaikutukset.

– Tämän kohteen rakentaminen on työllistänyt noin 80 henkilötyövuotta. Tämän päälle tulee kerrannaisvaikutus kauppaan ja palveluihin. Käytännössä jokainen rakentamisen investointi tuo elinvoimaa seutukunnalle. Tämä käy ilmi siitäkin, että sote-keskuksen työmaalle perehdytettiin hankkeen aikana 230 henkilöä, joista merkittävä osa oli tältä seutukunnalta, kertoi Hentinen.

Rakennuttajakonsultti Veli-Matti Hokkanen korosti rakennuksen käytettävyyttä, jossa arkkitehtuuri ja tekniset ratkaisut ovat toiminnan mahdollistavia tekijöitä. Uutta tehtäessä on pyrittävä välttämään vanhoja virheitä.

– Niiden välttämiseen liittyy oleellisesti tilojen terveellisyys. Vanhan terveyskeskuksen sisäilmaan liittyvät haitat ovat olleet ilmeiset. Kaikki ratkaisut on harkittu työryhmän kesken, tavoitellen 30–50 vuoden käyttöikää, ei pelkästään kestävyyden osalta, vaan myös sisäilman kannalta, totesi Hokkanen.

Hyvänä esimerkkinä ovat rakennuksen lattiat, joissa pääasiallinen pinnoite on vähäpäästöinen massalattia, kestävä, eikä se muodosta päästöjä, vaikka kastuisikin joskus hetkellisesti. Hokkanen osoitti, että usein tällaisissa kohteissa käytettäisiin muovimattopinnoitteita, joissa sisäilmariskit ovat selkeästi suurempia.

– Kun tällaisia ratkaisuja tehtiin kaikissa rakenne- ja talotekniikkaosissa, kokonaisuudesta muodostui nykyaikainen ja sisäilman kannalta mahdollisimman turvallinen.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Pääurakoitsijan puheenvuoron käytti työväentalolla pidetyssä Joutsan uuden sote-keskuksen vastaanottojuhlassa toimitusjohtaja Ilkka Hentinen.