Joutsan kunnanjohtajan Harri Nissisen kunnanjohtajasopimuksen mukaan kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan välillä tarkastetaan työn painopisteisteet ja tavoitteet kahdesti vuodessa, kesäkuussa ja tammikuussa. Niilo Peltonen (kesk.), nykyisenä kunnanhallituksen puheenjohtajana on käynyt 24.6. tällaisen arviointikeskustelun kunnanjohtajan kanssa.

Arvioinnissa todettiin, että kunnan talous on hyvä, kunta on investoinut rohkeasti muun muassa sote-hankkeisiin ja valmistautunut hyvin tulevaisuuteen. Virkamiesten rekrytointi on saatu loppuun kunnanjohtajan johtamana ja että kunnan hallintosääntö ja kuntastrategia on valmistunut valtuuston ohjeen mukaisesti. Sen sijaan Nuoli-hanke eli yrityspuiston rakentuminen Oravakiven alueelle ei ole edennyt odotetusti. Myös väestökehitys on haasteellinen.

Lisäksi keskustelussa todettiin Nissisen pitkä kokemus kunnanjohtajana ja siihen liittyvät hyvät verkostot maakunnallisesti ja valtakunnallisesti. Korona-epidemiaa on hoidettu hyvin poikkeusoloissa.

Elinkeinotyö on kesken ja elinkeinokoordinaattorin resurssi elinkeinotyössä on tärkeä. Kunta on hoitanut korona-tuet yrittäjille. Rekrytointeja on ollut paljon ja ne ovat vieneet paljon aikaa valmistelussa, väliaikaisjärjestelyissä ja perehdytyksessä.

Kunta ei lähtenyt laajakaista-hankkeeseen, minkä vuoksi Joutsalle ei ole tullut takausvastuita. Kehityskeskustelussa sovittiin, että kunnanjohtajalla ei ole tarvetta osallistua pitkäkestoisiin ja kalliisiin jatkokoulutuksiin. Sen sijaan kunnanjohtaja voi osallistua ajankohtaisiin seminaareihin ja neuvottelutilaisuuksiin sekä hankkia englannin kielikoulutusta tehtävien kansainvälistyessä myös Joutsassa.

Yhteenvetona todettiin, että Joutsan kunnassa on henkilöstöllä hyvä henki ja Joutsassa on hyvät palvelut verrokkikuntiin nähden. Myös kunnan talous on vahvempi kuin useimmilla pienillä kunnilla.

Kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävänä on järjestää kunnanjohtajaa koskeva palautekeskustelu kunnanhallituksessa. Keskustelussa arvioidaan toiminnan tuloksellisuutta, kunnanjohtajan osaamista, vastuunottoa, sitoutumista kuntaan ja yhteisiin tavoitteisiin, yhteistoimintaa, palveluhenkisyyttä. Pohdinnassa on myös kunnan kokonaistilanteen kehittymistä sekä kunnanjohtajan tosiasiallista mahdollisuutta vaikuttaa siihen.

Kehityskeskustelun tiedot olivat 31.8. kunnanhallituksen käytössä, joka merkitsi ne tiedoksi. Ehdotus vuosien 2020–2021 painopistealueiksi ja tavoitteiksi hyväksyttiin.

Painopistealueet ovat kuntastrategian toteuttaminen, Oravakiven alueen kehittäminen, sote-rakentaminen, sote-uudistus, terveen talouden toteuttaminen ja myönteisen Joutsa-kuvan edistäminen.

Janne Airaksinen