Joutsan perusturvan kuluvan vuoden talousarvio ei ole toteutunut suunnitellulla tavalla, mikä näkyy määrärahaylityksenä sosiaali- ja vammaispalvelussa sekä ikäihmisten palveluissa. Lisämäärärahan tarve on vuodelle 2020 on yhteensä 1.160 000 euroa.

Maanantaina kokoontunut kunnanhallitus esittää valtuustolle lisämäärärahaesityksen hyväksymistä. Iiris Ilmonen (kok.) esitti, että kalusteisiin esitetty 180.000 euron lisämääräraha jätetään pois esityksestä. Esitystä ei kannatettu, jolloin Ilmonen kertoi jättävänsä asiasta eriävän mielipiteen.

Lisämäärärahan tarve jakautuu seuraavasti: ikäihmisten palvelut 531.000 euroa, vammaisten palvelut 259.930, sote-keskuksen kalusteet ja hälytinjärjestelmä 180.000, hoitotarvikkeet ja puhdistusaineet koko perusturvassa 100.000 ja sosiaalityö 89.070.

Janne Airaksinen

Tagged with →