Luhangan kunnanhallitus päätti, että kunnassa aloitetaan yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisista ja taloudellisista syistä johtuen. Ryhmäperhepäivähoitopaikkojen yhdistyminen on johtanut tilanteeseen missä lastenhoitajien mitoitus ryhmäperhepäivähoitopaikoissa on yliresursoitu. Työntekijöitä on viisi, ja lapsia hoidossa vaihdellen 4–11 henkilön välillä.

Neuvottelut koskevat koko henkilöstöä ja voivat johtaa enimmillään kahden työntekijän irtisanomiseen tai lomauttamiseen. Kirjallinen neuvotteluesitys ja toimintasuunnitelma pyritään antamaan henkilöstön edustajille syyskuussa. Tuolloin myös aloitetaan neuvottelut. Mahdollisia henkilöstövähennyksiä koskevat päätökset tehdään neuvottelujen jälkeen marras-joulukuulla.

Lisäksi tapaamissa käsitellään muitakin yhteistoimintamenettelyä vaativia asioita kuten korvaavan työn mallia ja eri töistä maksettavia korvauksia.

Janne Airaksinen