Joutsan kunnanhallitus päätti maanantaina, että kunta hakee kuntien harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta 800.000 euroa vuodelle 2020. Samalla talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen valtuutettiin täydentämään hakemusta, joka oli esillä kokouksessa.

Hakemukseen on listattu seikkaperäisesti Joutsan vaikeudet talouden saralla. Monessa kohtaa miinus on menossa pidemmälle kuin vielä jokin aika sitten ennustettiin.

Vuoden 2020 talousarvio on laadittu -1,06 miljoonaa euroa alijäämäiseksi, johon perusturvan hallintokunta on hakemassa -1,16 miljoonan euron lisämäärärahaa. Tällöin talousarvio olisi -2,22 miljoonaa euroa alijäämäinen. Alla on jo yksi huono -581 855 euroa alijäämäinen tilinpäätös viime vuodelta.

Tältä vuodelta puolen vuoden toteuma oli -238.619 euroa alijäämäinen. Puolen vuoden toteuman pohjalta tehdyn ennusteen mukaan alijäämä olisi noin -1,3 miljoonaa euroa.

Samaan aikaan kunnallisveron tuotto on laskenut -1,8 prosenttia ja yhteisövero -3,9 prosenttia viime vuodesta. Kuntaliiton ennusteen mukaan kunnan verotulot tulisivat laskemaan 0,96 miljoonaa euroa vuoden aikana. Valtionosuuksien lisäys ja yhteisöveron korotuksen vaikutus olisi 0,9 miljoonaa euroa eli nettovaikutus olisi -65 357 euroa.

Hyvä uutinen on, että kunnalla on ylijäämiä. Kuitenkin tällä tahdilla ylijäämät on syöty muutamassa vuodessa. Kunnalla taseessa on vuoden 2019 kertyneitä ylijäämiä 3,26 miljoonaa euroa ja konsernin ylijäämä on 1,5 miljoonaa euroa. Konsernin tulos oli -0,78 miljoonaa euroa alijäämäinen. Nykyisen ennusteen mukaan kunnan taseen ylijäämä olisi alijäämäinen vuoteen 2023 mennessä.

Velkakin on kasvanut miljoonilla. Tänä vuonna kunta on tehnyt viiden miljoonan euron investoinnin rakentamalla uuden sote-keskuksen. Alue vaatii vielä kahden miljoonan euron lisäinvestoinnin sairaanhoidollisen kuntoutuksen ja kotiutuksen osaston osalta. Kunnan velkamäärä tulee kasvamaan kuluvana vuonna noin 5 miljoonaa euroa. Puolen vuoden aikana lainamäärä on kasvanut 3,5 miljoonaa euroa.

Talous- ja hallintojohtaja Hokkanen taustoittaa, että valtio jakaa niukkuutta summasta, jota jakamaan on tulossa moni muukin taho.

– Harkinnanvaraisen valtionosuuden määrää on kasvatettu kymmenestä miljoonasta 60 miljoonaan. Tämän seurauksena kuntahakijoiden määrä on valtava ja joukossa suuria kaupunkeja kuten Jyväskylä, Kuopio, Lappeenranta ja Mikkeli, toteaa Hokkanen.

Janne Airaksinen

Nämä asiat vetivät taloudelta maton alta

Tänä vuonna perusturvan lisämäärärahaan liittyen: asumispalveluiden ostopalvelut 0,57 miljoonaa euroa, kiireellisiä sijoituksia perhekoteihin ja laitoksiin 0,15 miljoonaa euroa sekä kehitysvamman puolen laitoshoitoa ja muita palveluita 0,26 miljoonaa euroa.

Työmarkkinatuki 80.000 euroa. Koronakriisin myötä 0,12 miljoonaa euroa kuluja siivous-, suojavaruste- ja hoitotarvikekustannuksissa. Sosiaalitoimen toimintakulujen kasvu on vuosien 2018–2020 aikana ollut noin 9,5 prosenttia.

Vuoden 2019 tilinpäätöksessä tilikauden tulosta heikensi sosiaalitoimen vanhuspalveluihin haettu 0,5 miljoonan euron lisämääräraha ja kunnan lunastaman kiinteistön alaskirjaus, joka heikensi tulosta 0,17 miljoonaa euroa.

Kunta lunasti Joutsan keskustassa sijaitsevan Liikekeskuksen osakkeet eurolla ja maksaa 86.000 euroa vastikkeita vuosittain lähes tyhjillään olevasta rakennuksesta, kunnes rakennus puretaan. Rakennuksen purkamiskustannuksien on arvoitu olevan 100.000–150.000 euroa, mitkä tulevat osaltaan vaikuttamaan kunnan käyttötalouteen.

Kokonaisuutena toimintakulut kasvoivat 2,0 prosenttia ja toimintatuotot laskivat 4,6 prosenttia. Vuosikate kattoi vain 57 prosenttia poistoista.

Janne Airaksinen

Mitä on tehty ja mitä tullaan tekemään – tuloveroprosentin korotusta ennakoitu

Kunta teetti Perlacon Oy -konsulttiyrityksellä Joutsan kuntatalousanalyysin ja toiminnan sopeuttamisohjelman. Selvitys oli käytettävissä 2019 ja sen esille nostamia toimenpiteitä on jo pantu täytäntöön.

Näitä olivat kirjanpidon, palkanlaskennan ja reskontran prosessien ulkoistus Monetra-konsernille, Mieskonmäen koulun lakkauttaminen, omatoimikirjaston käyttöönotto ja kiinteistöveroselvityksen käynnistäminen. Kyläkoulun lakkauttaminen ja oppilaiden keskittäminen koulukeskukseen toi 0,14 miljoonan euron vuosittaisen säästön. Kiinteistöveroselvityksen tavoite on nostaa vuosittaista kiinteistöveron tuottoa noin 0,15 miljoonaa euroa.

Kunnan henkilöstökulut laskivat vuonna 2019 0,12 miljoonaa euroa yhdistämällä virkanimikkeitä, lakkauttamalla tehtäviä ja sopeuttamalla työntekijöiden määrää. Koronakriisin aikana sijaisten määrää on vähennetty.

Vuonna 2020 hyväksyttiin uusi kuntastrategia, jossa tavoitteena on muun muassa tukipalveluselvityksen tekeminen ja kiinteistöstrategian päivittäminen. Lisäksi tukipalveluiden ja henkilöstön mitoitus aloitetaan syksyn aikana.

Tuloveroprosentti tarkastetaan syksyn aikana ja tuloveroprosenttiin tullaan esittämään 0,5 prosentin korotusta. Teknisen toimen taksoitus päivitetään. Rakennusvalvonnan ja jätehuollon maksuja korotetaan.

Talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen huomauttaa, että kunta kartoittaa tarpeettomia kiinteistöjään. Yksittäisiä myydään yksityisille, kuten Teollisuustiellä sijaitseva Kumpula ja tällä hetkellä kaupan oleva Pappisten entinen koulu.

– Osana uutta kuntastrategiaa meillä on tukipalveluselvitykset ja sen myötä henkilöstömitoitukset. Nyt on alkanut teknisen osaston henkilöstömitoitus eli tarkastelemme henkilöstömäärää suhteessa kiinteistöjen huoltoon sekä ylläpitoon vaadittavaan työmäärään.

– Emme ole yt-neuvotteluita käynyt, eikä se ole lähisuunnitelmissa, mutta voimme aina tarkastella tarvetta palkata uusia työntekijöitä esimerkiksi irtisanoutumisten tai eläköitymisen jälkeen, kertoo Hokkanen.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Kunta lunasti Joutsan keskustassa sijaitsevan Liikekeskuksen osakkeet eurolla ja maksaa 86.000 euroa vastikkeita vuosittain lähes tyhjillään olevasta rakennuksesta, kunnes rakennus puretaan.