Jousitien varrella sijaitseva niin sanottu Apteekkarin talo (kuvassa) aiotaan purkaa. Talon ja tontin omistava joutsalainen rakennusliike Insinöörityö Hentinen hakee talolle purkulupaa. Mikäli lupa myönnetään, talo puretaan tänä syksynä. Purkamisen syynä on talon heikko kunto. Samassa yhteydessä on tarkoitus purkaa muutkin tontilla olevat rakennukset rantasaunaa ja venetalasta lukuun ottamatta.

Insinöörityö Hentisellä on suunnitteilla tontille myös jatkokäyttöä, mutta tarkkoja suunnitelmia ei ole tässä vaiheessa kerrottu. Yhtenä vaihtoehtona on aiemmin tullut esille rakentaa Apteekkarin talon tilalle samankaltainen kaksikerroksinen senioritalo kuin viereiselle tontille on tehty. Hentisen tarkoituksena on ollut myös rakentaa samalle tontille rannan puolelle nelikerroksinen senioritalo.

Näiden hankkeiden mahdollinen eteneminen riippuu asuntokysynnästä paikkakunnalla.

Edellisen kerran Apteekkarin talon kohtalo oli esillä vuonna 2014, kun tontille tehtiin kaavamuutosta. Jo tuolloin oli tiedossa talon heikko kunto sekä se, että Keski-Suomen museo ei vastusta talon purkamista. Tuolloin talon purkamisaikeet herättivät myös jonkin verran vastustusta.

– Päärakennukseen tehtiin laaja kuntotutkimus, jonka lopputulema oli se, että korjausaste nousee huomattavan korkeaksi. Päärakennus oli päässyt vuosien saatossa niin huonoon kuntoon, että käytännössä mitään muuta ratkaisua kuin purku ei ole olemassa. Tällä perusteella Keski-Suomen museo ilmoitti, että museo ei tule edellyttämään rakennusten säilyttämistä. Vanhoissa rakennuksissa olevia rakennusosia, kuten ikkunoita ja ovia, luovutamme mielellämme niistä kiinnostuneille, kertoo Insinöörityö Hentisen toimitusjohtaja Ilkka Hentinen.

Markku Parkkonen

Apteekkarin talo

  • Tunnetaan myös edellisen omistajansa mukaan Rekosen talona.
  • Sijaitsee osoitteessa Jousitie 32.
  • Ollut apteekki- ja asuinrakennuksena 1800-luvun lopulta.
  • Nykyiseen asuunsa talo laajennettiin vuonna 1935.
  • Apteekki toimi rakennuksessa vuoteen 1956. Sen jälkeen rakennus on ollut liike- ja asuinkäytössä ja viime vuodet tyhjillään.
  • Vuonna 2012 tehdyssä kuntotutkimuksessa talossa todettiin erittäin pahoja vaurioita.
  • Keski-Suomen museo ei edellytä rakennusten säilyttämistä, mutta paikalle suunniteltava rakentaminen tulee toteuttaa Jousitien luonteeseen sopivalla tavalla.