Kunta kerää nyt kuntalaisten ideoita Joutsan kunnan kehittämistä varten erityisellä osallistavan budjetin toimintamallilla. Tähtäimessä on kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen, ja Joutsan kunnanhallitus onkin jo aiemmin päättänyt varata 20.000 euron määrärahan tähän osallistavaan budjetointiin.

Kunta kerää parhaillaan kuntalaisten ideoita, joista jalostetaan konkreettisia toimintaehdotuksia ja joista myöhemmin kuntalaiset voivat äänestää parhaimman. Kysely on avoinna 31.8.2020 saakka.

Ideoinnille on asetettu muutamia reunaehtoja. Niiden tulee liittyä hyvinvoinnin edistämiseen, palvella laajoja käyttäjäryhmiä ja olla luonteelta pysyvää tai pitkäkestoista toimintaa tai rakenteita. Yksittäisiä tapahtumia ei tässä kohtaa varsinaisesti tarkoiteta, tosin harkintaa käytetään rajanvedossa.

Ajatuksiin pitää liittää esteettömyys ja hyvinvoinnin edistämisen tulisi mieluiten koskettaa alueellisesti koko kuntaa. Tulokset tai toimintamallit ovat laajasti hyödynnettävissä.

Toteuttajina voivat olla yksittäiset kuntalaiset, yrittäjät, järjestöt, yhdistykset ja kunta tai kaikki nämä yhteistyössä.

Janne Airaksinen