Joutsan seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi keskiviikkona joukon talouden oikaisutoimia.

Seurakunnan kirkollisveroprosenttia päätettiin äänin 11-7 korottaa nykyisestä 1,9 prosentista 2,0 prosenttiin. Korotuksen pitäisi nostaa seurakunnan vuosittaisia tuloja reilulla 40.000 eurolla.

Verokeskustelua alustanut hallintojohtaja Heikki Kangas muistutti, että seurakunta joutuu jatkuvasti ottamaan lainaa käyttötalouden pyörittämiseen.

– Eikä tarpeellisia korjausinvestointeja voida tehdä, jos tilinpäätökset ovat jatkuvasti alijäämäisiä.

Valtuutettu Pirjo Olkkonen (ent. Kovanen) totesi, että moni muukin seurakunta on joutunut turvautumaan veronkorotuksiin.

– Korotus ei ole seurakuntalaisen kannalta merkittävä, mutta seurakunnan talouden kannalta se on merkittävä, sanoi Olkkonen.

Niilo Nieminen puolestaan uskoi, että veronkorotus lisää varsinkin hyvätuloisten eroamista seurakunnasta, mikä taas aiheuttaisi loven seurakunnan talouteen.

– Juuri nyt monilla on taloudellisesti hyvin tiukkaa, joten nyt on huonoin mahdollinen aika nostaa veroja, sanoi Nieminen.

Niemisen ehdotus verojen pitämisestä ennallaan jäi äänestyksessä tappiolle äänin 11-7.

Valtuusto päätti myös myydä kolme rantatonttia Iso-Säynjärven rannalta kolmelle eri ostajalle. Tonttien hinnat olivat 28.500 euroa, 40.000 euroa ja 70.000 euroa. Yhteensä tonteista on siis tulossa myyntituloja 138.500 euroa. Kaupat vaativat vielä kirkkohallituksen vahvistuksen. Mikäli tonttikaupat toteutuvat, voi seurakunta todennäköisesti luopua jatkuvasta käyttötalouslainoituksesta, mistä syntyisi korkokuluissa noin 5.000–6.000 euron säästö vuodessa.

Valtuuston keskustellessa ensimmäisen tontin myynnistä Teuvo Kuitunen esitti, että tonttia ei myytäisi. Hän piti 28.500 euron hintaa liian halpana. Keskustelun jälkeen Kuitusen ehdotukselle ei löytynyt kannatusta, joten kaupan hyväksymisestä ei äänestetty.

Kuitunen poistui kokouksesta tämän pykälän jälkeen, ja loput kaksi tonttikauppaa hyväksyttiin ilman vastaesityksiä.

Säästötoimiin liittyen kirkkovaltuusto päätti, että luottamushenkilöille ja viranhaltijoille ei makseta kokouspalkkioita loppuvaltuustokaudella. Tästä syntyy arviolta 5.000–6.000 euron säästö vuodessa.

Yhteensä valtuusto urakoi siis 138.500 euron kertaluonteiset tulot sekä reilun 50.000 euron verran vuosittaista korjausta seurakunnan talouteen.

Markku Parkkonen

Näin veroprosentista äänestettiin

Korotusta kannattivat: Teuvo Jaakkola, Pekka Hytönen, Pirkko Kiviö, Pirjo Olkkonen, Sirkka Långström, Pirjo Mäkinen, Aila Niinikoski, Kirsi Pohjola, Aarre Talja, Liisa Temisevä ja Arto Virtanen (11 valtuutettua).

Korotusta vastustivat: Sakari Eskelinen, Pekka Hujanen, Matti Kosonen, Teuvo Kuitunen, Mikko Majanen, Markku Malin ja Niilo Nieminen (7 valtuutettua).

Uutista on täydennetty 27.8.2020 klo 9.00.

Tagged with →