Joutsan perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja -valtuustolle 1,16 miljoonan euron lisämäärärahan hyväksymistä perusturvan kuluvan vuoden talousarvioon. Talousarvio ei ole toteutunut suunnitellusti, mikä näkyy määrärahaylityksenä sosiaali- ja vammaispalveluissa sekä ikäihmisten palveluissa.

Lisämäärärahaa perustellaan seuraavilla tarpeilla: sosiaalityöhön tarvitaan runsaat 89.000 euroa, ikäihmisten palveluihin 531.000 euroa, vammaisten palveluihin runsaat 259.900 euroa, sote-keskuksen kalusteisiin ja hälytinjärjestelmään 180.000 euroa sekä hoitotarvikkeisiin ja puhdistusaineisiin 100.000 euroa.

Perusturvalautakunta hyväksyi osaltaan talousarvion lisämäärärahaesityksen. Lautakunnan jäsen Kalle Willman ilmoitti asian käsittelyn yhteydessä, ettei sote-keskuksen kalusteiden ja hälytinjärjestelmän määräraha 180.000 euroa ole perusturvalautakunnan hyväksyttävissä, koska se kuuluu teknisen toimen investointeihin, ei perusturvan käyttötalouteen. Wilman ehdottikin kyseisen määrärahan poistamista perusturvan lisätalousarviosta, mutta ehdotusta ei kannatettu. Lautakunnan hyväksyttyä lisämäärärahaesityksen Willman jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Runsaan miljoonan euron lisämäärärahan tarpeen taustalla vaikuttaa Joutsan kunnanjohtaja Harri Nissisen mukaan suurimpana ikäihmisten määrän lisääntyminen ja sen myötä heidän palveluasumisen tarpeen kasvu. Yksin tästä seuraa jo mainittu yli puolen miljoonan euron tarve.

Lisäksi taustalla vaikuttavat Nissisen mukaan muun muassa vammaisten palveluasumisen tarpeen kasvu, sosiaalityön osalta esimerkiksi lasten sijoitukset, työttömyyden kasvu sekä sote-keskuksen kalustemääräraha, jota ei ollut varattu budjettiin alun pitäen. Myös koronasta on aiheutunut menoja, joita ei ole voitu etukäteen ennakoida.

Vaikka kustannuksia pitäisi kunnanjohtajan mukaan pystyä talousarviota tehdessä ennakoimaan, ei ennakointi silti aina ole hänen mukaansa mahdollista. Nissinen sanoo kunnanhallituksen ja -valtuuston saavan arvioida lisämäärärahan myöntämistä perusturvan talousarvioon ja arvelee määrärahaesityksen todennäköisesti menevän niissä läpi sellaisenaan. Hän kuitenkin toivoo, ettei mahdollisesti myönnettävä raha kulu ihan kokonaan.

– Taloudellisesti meillä on muuten ihan kohtuullinen vuosi tulossa tästä vuodesta, mutta tämä perusturvan lisämääräraha kyllä horjuttaa sitten vähän sitä lopputulemaa, arvioi Nissinen.

Tarja Kuikka