Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) rekistereistä selviää, että FinnAust Mining Finland Oy tutkii isoa aluetta Kangasniemen ja Mikkelin pohjoisosien välillä selvittääkseen, sopiiko alue malminetsintään. Rekisterin mukaan Tukes on kirjannut 15.5.2020 varausilmoitushakemuksen alkuvaiheen tutkimuksista. Tukes ei ole vielä ottanut kantaa hakemukseen.

Osin hakemuksen karttaliitteeseen merkitty alue rajautuu Joutsankin puolelle, sillä se ulottuisi Joutsan puolelle Havumäen kylässä Teurisuon paikkeille. Alue on nimetty hakijan toimesta Salmenkyläksi,

FinnAust Mining Finland Oy listaa hakemuksessaan seuraavat kaivoskivennäiset: kulta, nikkeli, sinkki, kupari, palladium, platina, hopea, iridium, koboltti, osmium, rodium ja rutenium.

Yrityksen maajohtaja Thomas Levin taustoittaa, että kyse on vasta alkuvaiheesta, jossa FinnAust Mining Finland Oy tutkii, soveltuuko jokin tietty alue tulevaisuudessa malminetsintään. Koska kyseessä on vasta varausilmoitushakemus, niin ei vielä tiedetä, onko varaus voimassa kaksi vuotta vai vähemmän, tämän päättää Tukes. Mahdollinen enimmäisaika tutkimuksille on joka tapauksessa kaksi vuotta ja tämä lasketaan hakemuksen jättöpäivästä.

– Tutkimme tässä alkuvaiheessa vanhaa dataa mainitulta alueelta. Dataa on saatavilla Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) kautta sekä itse vuonna 2012 tekemistämme lentomittauksista. Hakemukseen on tarkoituksella listattu kaikki meitä kiinnostavat kaivoskivennäiset, kun emme tarkkaan tiedä mitä alueelta saattaa löytyä, kertoo Levin.

Kaivosyhtiöillä on tapana merkitä lupahakemuksiinsa maita laajalla pensselillä, sillä kartan mukaan siihen sisältyy iso osa Kangasniemen kuntaa ulottuen pitkälle Mikkelin pohjoispuoliselle alueelle. Puulaveden ja Kyyveden rannat sijaitsevat hakemukseen merkityllä alueella. Mikäli käytännön toimenpiteisiin koskaan edetään, alueet pienentyvät murto-osaan.

Kyseessä on malminetsintää harjoittava yritys, joka toimii Joensuun, Outokummun ja Enonkosken alueilla Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa. Sen omistaa FinnAust Mining Plc, jonka kotipaikka sijaitsee Lontoossa. Yritys etsii malminetsintälupa-alueiltaan pääasiassa metalleja kuten kuparia, nikkeliä, sinkkiä, kultaa ja hopeaa.

Internet-sivuillaan FinnAust Mining Finland Oy kertoo käyttävänsä malminetsintä- ja tutkimusmenetelminään syväkairausta, uranäytteenottoa, geofysikaalisia mittauksia sekä harvemmin kaivinkoneella tehtyjä tutkimuskaivantoja.

Malminetsinnän tarkoitus on kaivosmineraaleja sisältävän esiintymän paikallistaminen ja tarkempi tutkiminen geologisten, geofysikaalisten ja geokemiallisten tutkimusmenetelmien avulla. Esiintymällä tarkoitetaan kallioperässä olevaa kaivosmineraalien rikastumaa, jolla on mahdollisesti taloudellista arvoa kaivostoiminnan kohteena.

Seudulla oli kaksi muutakin malminetsintään liittyvää hanketta vireillä. Malminetsintäyhtiö Oy Fennoscandian Resources Ab on viime vuodesta lähtien aikana tutkinut seutukunnan kallioperää, ja on etenkin Luhangan ja Hartolan suunnista kiinnostunut. Yhtiö oli grafiitin perässä, joka puolestaan menee kaupaksi akkuteollisuudelle.

Tuoreimman tiedon mukaan grafiitin pitoisuus oli liian pieni, ja yhtiö antaa varauksen raueta, eikä näin ollen aio tehdä myöskään valtaushakemusta.

Malminetsintä lähti liikkeelle kevättalvella 2019, kun yhtiö teki varausilmoituksen Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle. Varattu alue on 13.000 hehtaarin kokoinen. Luvan viimeinen voimassaolopäivä on 17.1.2021.

Mawson Oy on puolestaan etsinyt kultaa jo pidemmän aikaan Hauhan järven pohjoisosien suunnasta, Jyväskylän puolella sijaitsevasta Herapohjasta.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Tukesin ylläpitämästä Kaivosrekisterin karttapalvelusta ilmenee uusimman seutua koskettavan malminetsintäprojektin suunniteltu alue.

Yleiskuva kertoo, miten laajasta alueesta varausilmoitushakemuksessa on kyse.