Malminetsintäyhtiö Oy Fennoscandian Resources Ab on viime vuoden aikana tutkinut seutukunnan kallioperää. Yhtiö oli grafiitin perässä, joka puolestaan menee kaupaksi akkuteollisuudelle. Joulukuussa edellisen vuoden puolella tieto oli, että tutkimusten aikana kerätyt kymmenet näytteet oli lähetetty Kanadaan rikastettavaksi.

Rikastuksella tutkitaan näytteiden grafiittipitoisuus ja -laatu, ja nyt on selvinnyt, että grafiitin laatu ei kiinnosta malminetsintäyhtiötä.

– Grafiitin laatu oli rikastustestien perusteella liian huono. Sen perusteella olemme päättäneet, että emme jatka tutkimuksemme Tammijärvi 1:n varausalueella. Teimme myös päätöksen, että malminetsintälupaa ei haeta alueelle, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Rasmus Blomqvist.

Malminetsintä lähti liikkeelle kevättalvella 2019, kun yhtiö teki varausilmoituksen Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes). Varaamalla alueen hakija voi valmistella malminetsintälupahakemusta. Varattu Tammijärvi 1:ksi nimetty alue oli 13.000 hehtaarin kokoinen.

Kaikki malminetsintäyhtiötä kiinnostavat grafiittinäytteet löytyivät Luhangan ja Hartolan puolelta, varaamansa alueen läntiseltä kolmannekselta. Alueella ei kuitenkaan ollut riittävän malmipitoisuuden omaavaa grafiittia.

Yhtiö oli listannut hakemukseensa etsivänsä seitsemää kaivoskivennäistä. Nämä olivat grafiitin lisäksi kulta, kupari, hopea, koboltti, tina ja volframi. Koska malminetsintälupaa ei haeta, voitaneen päätellä, että muitakaan mainittuja kaivoskivennäisiä ei yhtiötä kiinnostavia määriä osunut näytteisiin.

Oy Fennoscandian Resources Ab:n varauksen voimassaolo Tammijärvi 1:sta päättyy 17.1.2021. Todennäköisesti merkintä siitä poistuu Tukesin ylläpitämästä Kaivosrekisterin karttapalvelusta tämän päivämäärän jälkeen.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Oy Fennoscandian Resources Ab:n varausilmoitus kattoi tämän kartassa olevan alueen Joutsan, Luhangan ja Hartolan kuntien alueista. Näytteistä löytyneen grafiitin laatu oli kuitenkin liian huono.