Joutsan kunnanhallituksessa on 10.8. kerrottu, että kunnan rahastojen säätiöittämisen mahdollisuuden selvittäminen aloitetaan. Kunnalla on käytössä 11 rahastoa ja kokonaisuudessaan niissä on varallisuutta noin 1,4 miljoonaa.

Joutsan talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen taustoittaa, että mahdollinen säätiöittäminen tehtäisiin siksi, että saataisiin testamenttirahastot turvattua kunnan osalta. Nykyisellä käytännöllä varojen hallinta siirtyisi Sote-uudistuksen myötä maakuntaan.

– Mahdollinen säätiö valvoisi ja päättäisi testamenttivarojen käytöstä paikallisesti, toteaa Hokkanen.

Rahastojen arvot vaihtelevat 700 euron ja 950 000 euron välillä, ja tällä hetkellä niitä on mainitut 11 kappaletta. Ne ovat muodostuneet kunnalle testamentatuista varoista, tai silloin, jos henkilö kuolee ilman perillisiä. Näissä tapauksissa kunnalla on oikeus hakea omaisuutta. Ne sisältävät rahavarallisuutta, metsäomaisuutta, osakkeita ja kiinteistöjä. Valtio usein pidättää näistä oman osansa, varsinkin rahavarallisuudesta.

Suurin osa on myöhemmin muutettu rahavarallisuudeksi esimerkiksi myymällä metsää tai kiinteistöjä, jotta rahastoa on voitu hyödyntää sen käyttötarkoituksen tarkoittamalla tavalla.

Janne Airaksinen

Tagged with →