Luhankaan on saatu viime aikoina uusia yrittäjiä, ja sitä kautta myös paikallinen yrittäjäyhdistys on saanut piristysruiskeen toimintaansa. Tästä oli osoituksena yhdistyksen ja kunnan yhteistyössä järjestämä aamupalatilaisuus elokuun alkupuolella, jossa paikalla oli 24 henkeä. Lukumäärä kertoo, että tilaisuuteen osallistui noin kolmannes Luhangan yrittäjistä.

Kunnanjohtaja Tuomo Kärnä kertoo, että kunnan roolina on tuoda näihin tilaisuuksiin omaa viestiään ja olla korvana kuuntelemassa yrittäjien palautetta ja tarpeita. Hän on tyytyväinen yrittäjien aktiivisesta toiminnasta ja toivoo sen näkyvän jossain vaiheessa yrittäjäbarometrissa. Yrittäjäbarometri kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten käsityksiä taloudellisen toimintaympäristönsä muutoksista sekä yritysten liiketoimintaan ja kehitysnäkymiin vaikuttavista tekijöistä.

Yrittäjä Aki Virtaniemi oli yksi aamupalatilaisuuden kokoonkutsujista. Hän lupaa vastaavia tapahtumia lisää.

– Yrittäjäyhdistys on me-henkeä ja verkostoitumista varten. Mitään työleiriä tästä ei ole kenellekään tarkoitus muodostaa, toteaa Virtaniemi.

Janne Airaksinen

Kuva: Tiina Ilmanen

Yläkuva: Kuvassa on osa Luhangan yrittäjäyhdistyksen ja kunnan yhteistyössä järjestämän yrittäjille suunnatun aamukahvitilaisuuden osanottajista.