Joutsan kunnassa on parhaillaan menossa kiinteistöveroselvitys, jossa tarkistetaan, että rakennusten rekisteritiedot vastaavat todellisuutta. Samanlainen selvitys on tehty viime vuosina monessa muussakin kunnassa, muun muassa Luhangassa. Vaikka periaatteessa rekisteritietojen pitäisi olla oikein, käytännössä tällaisissa tarkastuksissa löytyy runsaasti rakennuksia, joita ei ole syystä tai toisesta kirjattu viranomaisten rekisteriin.

Selvityksen yksi tarkoitus on saattaa kiinteistöverotus oikeudenmukaiselle tolalle. Kun kaikki rakennukset tulevat rekistereihin oikein merkityksi, myös kiinteistöverorasitus jakautuu kansalaisille oikealla tavalla. Rekistereiden korjauksen sivutuotteena syntyy myös lisätuloa kunnalle. Joutsan selvityksen kohdalla on arvioitu, että kunta saisi jatkossa vuosittain noin 150.000 euroa lisää kiinteistöverotuloja.

Verovelvolliselle tulee tässä tilanteessa mieleen, voisiko kunnan selvityksen myötä saamaa hyötyä jakaa veronmaksajille. Käytännössä kunnanvaltuusto voisi alentaa kunnan veroprosentteja vastaavalla summalla, siis tässä tapauksessa 150.000 euron verran. Ajatus saattaa tuntua yllättävältä, mutta kannattaa muistaa, että kuntien välillä käydään jossain määrin verokilpailua uusista asukkaista. Symbolisena eleenä tällainen verohyödyn jako kuntalaisille ainakin olisi hyvä mainoskikka.

Pääkirjoitus on paikallislehti Joutsan Seudun kannanotto kulloinkin esillä olevaan asiaan.

Tagged with →