Haapasuon turvetuotantoalueella oli pieni tulipalo lauantaina. Turveaumassa oli syttynyt kytöpalo, josta ei kuitenkaan suurempaa leviämisvaaraa koitunut.

Tagged with →