Lukijamme saattoivat huomata erikoisen oloiseen vesillä liikkuvan työkoneen toissa viikolla Luhangassa ja Joutsassa. Kyse oli vesikasvillisuuden niittokoneesta.

Joutsan ja Luhangan kunnat hankkivat yhteistyössä niitot, jotka kohdistettiin Myllynlahdelle Joutsan taajamassa sekä Luhankjoelle aivan Luhangan keskustassa. Myllynlahdella raivattiin vesikasvillisuutta sen itäpuolisella alueella ja työn tuloksena Myllynkosken lasku-uoman puoleinen osa on nyt paljon avarampi.

Luhankjoella niin ikään avarrettiin uomaa niitolla. Toimenpide oli tarkoitus teettää jo vuosi sitten, mutta joella oli ensin teetettävä piuru- ja isolampisukeltajaselvitykset. Piuru on harvinainen Etelä- ja Keski-Suomen kasvava heinäkasvi. Isolampisukeltaja taas on vedessä elävä kovakuoriainen, joka on Suomessa rauhoitettu, mutta ei uhanalainen.

Luhangassa niittojen kustannuksiin oli varattu rahaa 2.000 euroa. Keski-Suomen ely-keskus on myöntänyt avustusta juuri tämän summan verran tai enintään 50 prosenttia avustuksen käyttötarkoituksen mukaisista hyväksyttävistä kustannuksista. Hyväksyttyjä toimenpiteitä olivat myös töihin liittyvistä selvityksistä syntyvät kustannukset. Joutsassa niiton kustannukset on varattu kohtaan Puistot ja yleiset alueet.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Vesikasvillisuuden niittokone on kuvattu Luhankjoen rannalla valmiina työhön.

Tagged with →