Joutsan Myllynkoskea kunnostettiin kesän alussa, ja sen tulokset otettiin heti hyötykäyttöön. Kosken kolmeen uomaan istutettiin keskiviikkona 12.8. vuoden vanhoja järvitaimenen poikasia 2.039 kappaletta.

Poikaset ovat peräisin Taimen Oy:n kalatalousmaksuvelvoitteesta ja ne ovat Rautalammen reitin kantaa. Istutuksessa oli mukana ely-keskuksen, kalatalouskeskuksen ja Joutsan osakaskunnan edustajia.

Kalastusbiologi Matti Havumäki kahlasi käytännössä jokaisen uoman läpi saaveineen, ja kaatoi pienen annoksen kalanpoikasia sopiviksi katsomiinsa paikkoihin. Tämä auttaa kalojen levittäytymistä tasaisesti tuleville asuinsijoilleen.

Toiveissa on, että järvitaimenet leimautuvat Myllynkoskeen, syövät itsensä isoiksi siellä, käyvät ylä- ja alapuolisissa vesistöissä syömässä lisää ja palaavat sitten aikanaan takaisin koskeen lisääntymään.

Myllynkoskesta on löydetty jo aikaisemmin kutupaikkoja, ja kunnostamisen jälkeen kutupohjat ovat entistä parempia, ja mikä tärkeintä, uomista löytyy nyt myös suojapaikkoja kalanpoikasille. Jos kivien ja matalampien kohtien tarjoamaa suojaa ei ole riittävästi, muut järvikalalajit ylä- ja alajuoksun suunnasta sekä eräät vesilinnut käyvät popsimassa taimenen poikasia ruoakseen.

– Kosken kunnostus jatkuu vielä käsipelillä ja talkoilla perjantaina ja lauantaina 11.–12.9. Ryhmäkoot pidetään pieninä ja osallistujilta toivotaan ilmoitusta, jos haluaa osallistua lauantaina järjestettäviin talkoisiin, kertoo Matti Havumäki Keski-Suomen kalatalouskeskus ry:stä.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Kalastusbiologi Matti Havumäki Keski-Suomen kalatalouskeskus ry:stä kahlasi Myllynkosken uomat läpi ja sirotteli annoksen järvitaimenen poikasia sopiviin kohtiin.

Tällaisissa pusseissa järvitaimenen poikasten matka maailmalle alkoi.

Tagged with →