Sysmän Säästöpankin ja Helmi Säästöpankki Oy:n yhdistyminen on varmistunut ja se toteutuu marraskuussa. Yhdistymistä on suunniteltu aiemmin tänä vuonna molempien pankkien hallituksissa, ja Sysmän Säästöpankin isännistö sekä Helmi Säästöpankin omistaja Padasjoen Säästöpankkisäätiö hyväksyivät viime viikolla tahoillaan liiketoiminnan luovutussopimuksen yksimielisesti. Yhdistymisen täytäntöönpano edellyttää vielä Finanssivalvonnan hyväksynnän.

Sysmän Säästöpankin liiketoiminta luovutetaan Helmi Säästöpankki Oy:lle 30. marraskuuta ja tässä yhteydessä perustetaan Sysmän Säästöpankkisäätiö. Sysmän, Joutsan, Luhangan ja Hartolan alueelle toiminnassaan keskittyvä säätiö tulee omistamaan 20 prosenttia Helmi Säästöpankin osakkeista. Päijät-Hämeen alueella toimivan ja toimintansa pääosin Padasjoelle painottavan Padasjoen Säästöpankkisäätiön omistusosuus on 80 prosenttia.

Pankkien yhdistyminen vahvistaa Helmi Säästöpankin toimitusjohtaja Henry Uddin mukaan asemaa paikallisena toimijana ja mahdollistaa asiakkaiden laajemman palvelemisen uudella toimialueella.

– Toimintojen yhdistämisen jälkeen pankilla on mahdollisuudet olla mukana suuremmissa rahoitushankkeissa ja tarjota asiakkaille laajemmin erikoistuneita palveluita. Hallinnon yhtenäistäminen tuo osaltaan tehokkuutta vapauttaen aikaa asiakastyöhön ja henkilöstölle yhdistyminen tarjoaa entistä parempia mahdollisuuksia erikoistua ja kehittää osaamistaan, toteaa pankkien yhdistymisen jälkeen Helmi Säästöpankin toimitusjohtajana jatkava Udd.

Sysmän säästöpankkiväen keskuudessa ollaan tyytyväisiä fuusion toteutumiseen, vähentäähän se pankin hallintoon käytettävää työaikaa ja koituu sitä myötä asiakkaidenkin eduksi. Sysmän Säästöpankin toimitusjohtaja Ilkka Ahosen, hallituksen puheenjohtaja Jarmo Olkkosen ja isännistön puheenjohtaja Sari Jussilan mukaan hallinto on vienyt pankilta viime vuosina runsaasti resursseja, kun sääntely on kasvanut koko ajan ja vaatimukset ovat lisääntyneet.

Pienille pankeille myös tuottaa Ahosen mukaan ahdinkoa se, että kaikkien neuvojien pitää olla niin sanottuja yleisosaajia, joiden pitää osata palvella asiakasta kaikilla pankkitoiminnan osa-alueilla. Pienissä yksiköissä ei voida tiimiytyä kuten isommissa.

– Kun mennään isompiin yksiköihin, siellä pystytään erikoistumaan ja sehän tietysti lisää työtyytyväisyyttä ja vähentää työkuormaa osaamisen vaatimusten osalta, sanoo Ahonen.

Jatkossa Sysmän Säästöpankin hallinto voidaan hoitaa Helmi Säästöpankin nykyisellä hallinto-organisaatiolla ja näin pankin henkilöstöllä jää enemmän aikaa asiakastyöhön. Samaan aikaan henkilöstö pystyy Helmi Säästöpankin toimitusjohtaja Henry Uddin mukaan erikoistumaan pankin aiempaa ”leveämpien hartioiden” myötä.

–  Tulee erityisosaamista erityisesti varainhoitoon ja varmasti myös lakipalveluihin. Tätä kautta tämmöinen vaativa neuvontapalvelu ja sen saatavuus tulee lisääntymään Sysmän säästöpankin toimialueella, sanoo Udd.

Yt-neuvotteluja pankkien yhdistymisestä ei seuraa. Sysmän Säästöpankin työntekijät siirtyvät liikkeenluovutuksen yhteydessä niin sanotusti vanhoina työntekijöinä Helmi Säästöpankin palvelukseen – tosin toimitusjohtaja Ilkka Ahonen jää omalla päätöksellään tehtävästään pois vuodenvaihteessa.

Sysmän Säästöpankin toimipisteet Sysmässä ja Joutsassa säilyvät Henry Uddin mukaan edelleen. Myöskään toimipisteiden kassapalveluihin ei ole toistaiseksi tulossa muutoksia, vaan käteistä saa yhä Sysmässä ja Joutsassa. Käteisen käyttö kuitenkin vähenee Suomessa ja tulee Suomen Pankin ennusteenkin mukaan joskus loppumaan, joten asiaa Uddin mukaan tarkkaillaan.

Helmi Säästöpankki Oy 30.11.2020 alkaen

  • Omistajat Padasjoen Säästöpankkisäätiö (80 %) ja Sysmän Säästöpankkisäätiö (20 %)
  • Toimipisteet Lahdessa, Hollolassa, Heinolassa, Padasjoella, Sysmässä ja Joutsassa
  • Pankilla tulee olemaan noin 25.000 asiakasta ja 48 pankkialan ammattilaista
  • Vuoden 2019 tilinpäätöksen luvuilla Helmi Säästöpankki Oy:n ja Sysmän Säästöpankin liikevoitto oli yhteensä noin 4 miljoonaa euroa
  • Yhdistymisen jälkeen pankin vakavaraisuus on noin 20,8 % ja tase 412 miljoonaa euroa
  • Toimitusjohtaja Henry Udd

Tarja Kuikka

Kuva yllä: Eturivissä Helmi Säästöpankin edustajia; vasemmalta pankin toimitusjohtaja Henry Udd, pankin hallituksen puheenjohtaja ja Padasjoen Säästöpankkisäätiön asiamies Valtteri Simola sekä Padasjoen Säästöpankkisäätiön hallintoneuvoston puheenjohtaja Antti Räsänen. Takana Sysmän Säästöpankista toimitusjohtaja Ilkka Ahonen, hallituksen puheenjohtaja Jarmo Olkkonen ja isäntien puheenjohtaja Sari Jussila.