Usein Joutsassa virkamiehet ovat ohittaneet päättäjät, nyt kunnanhallitus (KH) käveli (istui) kunnanjohtajan (KJ) ylitse. KJ oli tehnyt päätöksen perusteettomasti maksetun palkanosan takaisinperinnästä koskien asumispalvelujen vastaavaa sairaanhoitajaa (SH). Tämä henkilö on jo siirtynyt yksityispuolelle.

SH oli aiemmin toiminut palvelukeskus Jousessa ja oli 13.9.2018 saanut tehtäväkseen myös Huuponhovin vastaavat tehtävät. Palkkaa korotettiin vastaavasti 300 eurolla kuukaudessa. Sitten SH:n toimenkuvasta poistettiin palvelu Jousessa 1.2.2020. KJ oli tällöin päättänyt perua aiheettomasti maksetun palkanlisän.

Kun henkilön toimenkuvaa muutetaan, tällöin palkkaa ei saa alentaa. Nyt kuitenkin vastuu Jousen 40 hoidettavasta ja vastaavankokoisen henkilökunnan johtamisesta muuttuivatkin Huuponhovin 8 – 9 hoidettavan ja vastaavan henkilöstön kokoisiksi. Mielestäni KJ toimi ryhdikkäästi poistaessaan Huuppolisän.

SH teki KJ:n päätöksestä oikaisuvaatimuksen KH:lle, joka äänesti. Jäsenet Liukkonen, Niinikoski, Nikkilä, Oksanen ja Salonen kumosivat KJ:n tekemän päätöksen. Perusteettomasti maksettua palkkaa ei olisi saanut periä takaisin.

Päätös on mielestäni arveluttava mm., koska se asettaa kunnan työntekijät eriarvoiseen asemaan ja Hallintosäännön 47§:n mukaan Valtuusto on delegoinut palkan takaisinperimispäätökset hallinto- ja talousjohtajan tehtäviksi. On siis mietittävä, mikä on ollut peruste ja kenellä valta mihinkin päätökseen.

Että tämmöistä tällä kertaa.

Kalle Willman
kunnan jäsen

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tagged with →